Regulier hoger beroepsonderwijs? Voltijd-, deeltijd- en duaal-opleidingen? Als het aan Arend Jan Pleizier ligt, zijn die al snel verleden tijd. “Straks kun je als student je onderwijs samenstellen op jouw behoefte, ambitie, leeftijd en ervaring.” Het nieuwe Instellingsplan ziet hij als een mooie springplank naar die toekomstige situatie. Een gesprek met de opleidingsmanager LLO/masters binnen de faculteit BFM. “Ik noem mijzelf liever de opleidingsmanager voor BFM-professionals. Dat zegt veel meer over onze doelgroep: we hebben een prachtig aanbod voor professionals waarmee ze een eigen persoonlijke leerroute kunnen ontwikkelen.”


Arend Jan is voor velen binnen De Haagse Hogeschool hét boegbeeld van onderwijsflexibilisering. “Onze ambitie is flexibel onderwijs. Ik inspireer mensen op dit gebied en pak alles aan wat dat flexibele onderwijs in de weg staat. Om tot die nieuwe situatie te komen, moeten we de organisatie klaarmaken. Onze mindset veranderen en de systemen en processen op orde brengen. Om ervoor te zorgen dat we straks met z’n allen die nieuwe persoonlijke leerroutes kunnen realiseren, ben ik nu vooral bezig met het creëren van nog niet bestaande wegen.”

Gebruikmaken van werkveld

Wat is dat nieuwe onderwijs voor professionals anders dan het oude deeltijdonderwijs? “De deeltijdopleidingen die we tot voor kort kenden bij BFM waren een afgeleide van de voltijdopleidingen. Het curriculum van de deeltijdopleidingen is geënt op het curriculum van de voltijdopleidingen. En dat is weer gebaseerd op het profiel van de voltijdstudent. Maar het profiel van de deeltijdstudent wijkt daar erg van af. De professional heeft zijn eigen werkveld, waar hij direct toepast wat hij heeft geleerd. We kunnen, veel meer dan nu het geval is, gebruikmaken van die werkplek. In mijn gesprekken met docenten stimuleer ik hen dan ook om al hun studenten te bezoeken op hun werkplek.”

‘De professional van nu werkt volop aan zijn persoonlijke ontwikkeling’

Jongere deeltijdstudent

Hij ziet nog een ontwikkeling. “De doelgroep van deeltijdonderwijs wordt steeds jonger. We gaan ervan uit dat de deeltijdstudent al een aantal jaren werkervaring heeft opgedaan. Dat ze daarom met minder onderwijsdagen hun studietraject kunnen afleggen. Maar de professional van nu werkt nog volop aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Die is er nog niet aan toe om versneld de studie te volgen. Daarom is onderwijsflexibilisering hard nodig. Ik ben blij dat dit in grote letters in het nieuwe Instellingsplan staat. Laten we voor professionals een Pro-aanbod creëren dat helemaal aansluit op die professionals.”

Verschillende ambities

In de rol die Arend Jan vervult, als cross-over tussen wat tot voor kort The Hague Graduate School heette en de faculteit BFM, komen meerdere ambities uit het nieuwe Instellingsplan bij elkaar. “Flexibilisering en een leven lang ontwikkelen. Daarmee ook bouwen aan onderwijsaanbod voor associate degree-, bachelor- en masteronderwijs op een concept van leeruitkomsten en leerwegonafhankelijke toetsen.”

Als geroepen

Op de vraag of het Instellingsplan voor hem dus als geroepen komt, zegt hij: “Ik omarm het, ik doe niets anders dan bouwen op basis van dat plan. Om maar wat te noemen: het curriculum ontwikkelen met blokjes van een veelvoud van 5 EC, het op meerdere manieren kunnen toetsen van die kennis en vaardigheden, een betere aansluiting op de arbeidsmarkt etc. De vorm waarin dat gebeurt, is nog nieuw. Collega’s en studenten zijn elke dag bezig om zich dat eigen te maken in onze programma’s. Die vorm moeten we met elkaar ontdekken en ontwikkelen.

Basisafspraken nodig

#hoedan is misschien voor velen binnen De Haagse een reële aarzeling bij het nieuwe Instellingsplan. Voor Arend Jan niet. “#hoedan is voor mij de dagelijkse praktijk. We komen daar vanzelf achter door het gewoon te gaan doen. Daarvoor heb je wél basisafspraken nodig, waaraan iedereen zich houdt en die de nieuwe DNA-structuur van de opleidingen gaan vormen. Om het met de woorden van CvB-voorzitter Elisabeth Minnemann te zeggen: ‘We hebben eerst standaardisatie nodig om te flexibiliseren.’ Die uitspraak deel ik helemaal. Het nieuwe Instellingsplan biedt de kaders voor die standaardkeuzes. Hebben we die gemaakt, dan kunnen we samen meters maken.”

In de serie Verhalen van De Haagse delen we portretten van collega’s en studenten, waarin zij vertellen over de verbinding tussen hun eigen drijfveren met het Instellingsplan.