Afgelopen vrijdag is onze instellingskwaliteitszorg via de ITK goed beoordeeld. Een panel van de NVAO heeft na een zeer geslaagde visitatie positief geadviseerd. Hierdoor voldoen wij aan de aanvullende voorwaarden uit het oordeel van 2020.

Het panelbezoek bestond uit gesprekken met het CvB, faculteitsdirecteuren, opleidingsmanagers, teamleiders, docenten, studenten, de medezeggenschap en de centrale diensten. De opleidingen HBO-V en ORM werden specifiek bevraagd.

Volgens de voorzitter van het panel waren de gesprekken inspirerend en verrijkend. COVID heeft De Haagse niet van de wijs gebracht en zijn er mooie slagen gemaakt. Zowel in dossier als in de gesprekken werd de kwaliteitscultuur merkbaar zichtbaar en zag het panel een lerende organisatie wat heeft geleid tot een positief advies.
 
Elisabeth Minnemann: ‘’Elke dag werken docenten en medewerkers samen met en voor studenten aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. We leren van elkaar en van onze ervaringen. We zijn verheugd dat het panel het goede werk heeft (h)erkend en dat we flinke slagen hebben gemaakt met elkaar. Een goede kwaliteitszorg is vanzelfsprekend binnen onze organisatie. We kunnen nu volgende stappen zetten in de continue verbetering van de kwaliteit.’’

Instellingstoets Kwaliteitszorg: hoe zit dat ook alweer?

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is een externe toets om de kwaliteitszorg en daarmee de kwaliteitscultuur binnen De Haagse aan te tonen, te toetsen en waar nodig te verbeteren. Doen we wat we zeggen, leren we van elkaar, van onze successen en onze fouten? En hoe verankeren we dit allemaal in onze PDCA-cyclus? Dit is een bevestiging dat we goed op weg zijn en blijven werken aan onze kwaliteitszorg. Dat is nodig om onze visie op onderwijs en onderzoek te kunnen realiseren.

Focus en voorbereiding

Na het eerste bezoek in het kader van de ITK ontvingen we op 10 juni 2020 het besluit van de NVAO: ‘Positief onder voorwaarden’. Met de twee voorwaarden zijn we aan het werk gegaan. Het College van Bestuur stelde vast dat de focus voor de ITK op de implementatie van het onderwijskader ligt. De verantwoordelijkheid voor het vervolg van de ITK lag bij de faculteiten en diensten die ervoor verantwoordelijk waren dat zij op standaard 2 (uitvoering beleid) en standaard 3 (monitoring en evaluatie) van de ITK een overtuigend ‘track record’ opbouwden en documenteerden. Het resultaat is opgenomen in het dossier voor de NVAO waarvan ook de zelfevaluatie onderdeel is. 

Reflectie

we zijn vooral trots op de stappen die wij met elkaar gezet hebben in het realiseren van het onderwijskader, ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrachten. De  terugblik heeft ons geleerd dat we ten aanzien van onze kwaliteitszorg nog een aantal punten sterker kunnen verankeren binnen de PDCA. Maar het is en blijft een leerzaam proces dat ons onderwijs sterker en beter maakt. Dat hebben wij aan het NVAO-panel laten zien. Door samen terug te kijken en te reflecteren kunnen wij de geleerde lessen meenemen de toekomst in.

We willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet om de ITK tot een goed einde te brengen, in het bijzonder de studenten, docenten en het management van de deelnemende opleidingen, diensten en medezeggenschap en projectleider Anita Premchand.

Het College van Bestuur