Op woensdag 12 mei gaan onderzoekers met elkaar in gesprek en presenteren zij hun werk tijdens de Dag van het Sportonderzoek. Dit jaar vindt het evenement plaats in Nijmegen. Er komen veel diverse thema’s aan bod, zoals o.a. inclusie, technologie en het maatschappelijk belang van sport. Het kenniscentrum Health Innovation geeft mede vorm aan twee van de workshops.

Algemene opening

De dag wordt geopend onder leiding van dagvoorzitter Harm Edens. Hij zal met experts op het gebied van onderzoek, sport, faciliteiten en beleid in gesprek gaan over de kansen en uitdagingen die er liggen om de maatschappij weer in beweging te krijgen.

Over de workshop

Er staat een vol programma gepland met interessante workshops en kennissessies. Vanuit De Haagse dragen we, vanuit kenniscentrum Health Innovation, bij aan de workshop ‘Kennis- en Innovatieagenda Sport en Bewegen in relatie tot nationale ontwikkelingen’. Deze wordt om 11.30 uur en om 15.30 uur gegeven. Het volledige programma vind je hier.
 

In deze interactieve sessie wordt ingegaan op de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waar sport- en beweegprofessionals de komende jaren mee te maken krijgen en de kennisvragen die zij hierbij hebben. Sanne de Vries, directeur van kenniscentrum Health Innovation en lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, zal een introductie geven over de praktijkgerichte kennis- en innovatieagenda van het lectorenplatform Sport en Bewegen. Daarna behandelen we vier onderzoeksthema’s aan verschillende tafels.

  • Nederland in beweging (Remo Mombarg)
  • Vaardig in sport en bewegen (Mirka Janssen)
  • De meervoudige waarde van sport en bewegen (Frank van Eekeren)
  • Technologie als vloek en zegen (Ivo van Hilvoorde)

Aan de tafels gaan we in gesprek met de deelnemers over het desbetreffende thema. We starten met een korte samenvatting van het onderzoek tot nu toe, om vervolgens in te zoomen op de volgende vragen:

1. Wat willen we over 10 jaar bereikt op dit thema?
2. Wat is laaghangend fruit/ wat zijn onderzoeksvragen die we snel op zijn te pakken?
3. Welke partners hebben we daarbij nodig? 
4. Wat zijn kansrijke financieringsbronnen?