Brief naar politiek Den Haag: internationaal talent is essentieel voor Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft international talent keihard nodig, schrijven Economic Board Zuid-Holland, Economic Board The Hague en Economic Development Board in een brandbrief naar de ministers Dijkgraaf (Onderwijs) en Adriaansen (Economische Zaken) en de Tweede Kamer. Bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen vragen de politici daarom te kijken naar regionaal maatwerk als het gaat om wetgeving rondom de instroom van internationale studenten. Internationaal talent leveren een onmisbare bijdrage aan het verdien- en innovatievermogen van de provincie Zuid-Holland en Nederland. 

Elisabeth Minnemann, bestuursvoorzitter van De Haagse Hogeschool, onderschrijft de boodschap uit de brandbrief: “Samen met onze partners uit de regio, andere onderwijsinstellingen, overheid en het bedrijfsleven, zien wij dat internationaal onderwijs juist de economische kracht van de regio versterkt. Zeker in een tijd met oplopende personeelstekorten kunnen internationale studenten en goed opgeleide professionals van groot belang zijn voor Zuid-Holland.”  

De aanleiding van de brief is de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen, waarbij hogescholen en universiteiten worden gevraagd om een stop te zetten op het actief werven van internationale studenten. De instroom van internationale studenten kan zorgen voor uitdagingen. Wat Zuid-Holland betreft is het noodzakelijk om gezamenlijk tot een toekomstbestendig pakket aan maatregelen te komen dat lokaal kan worden ingezet. Er is juist behoefte aan het aantrekken en behouden van internationaal talent voor het verdien- en innovatievermogen in Zuid-Holland. Te generieke maatregelen op landelijk niveau zijn schadelijk voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Ook schrijven de partners in de brief dat we niet moeten vergeten dat de Nederlandse beroepsbevolking daalt door demografische omstandigheden de komende decennia, waardoor wij internationaal talent hard nodig hebben. 

Het aannemen van de motie door de Tweede Kamer leidt tot onvoldoende aandacht voor regionale behoeftes en behoeftes van individuele onderwijsinstellingen en gemeenten. Het versterkt een negatief sentiment rondom instroom van internationale studenten naar hogescholen en universiteiten. EBZ, EBTH en EDB benadrukken het belang van een regionale dialoog  om gezamenlijk tot een goed pakket aan maatregelen te komen en om het maatwerk aan instellingen zelf over te laten. 

Er wordt in de regio hard gewerkt om internationaal talent niet alleen naar Nederland toe te laten komen voor een studie, maar dat dit talent hier blijft om te werken, wonen en een bijdrage levert aan te toekomst van Nederland. Dit draagt niet alleen bij aan de arbeidstekorten op specifieke functies, maar ook aan de internationale marktpositie van Zuid-Holland. Denk hierbij aan organisaties die internationaal-gericht zijn, maar ook aan de innovatiekracht in Nederland. 

Meer informatie? Lees ook: Internationaal talent is essentieel voor Zuid-Holland: een open brief aan politiek Den Haag.