Onlangs gaf Lector Yvonne van Zaalen als gast professor enkele gast- en ervaringslessen bij een Global Interprofessional Collaboration in Health Care (COIL) cursus. Vanwege haar expertise en jarenlange ervaring op het gebied van interprofessioneel samenwerken en communiceren in de zorg is zij al jaren nauw betrokken bij deze vorm van onderwijs.  

Deze COIL-cursus staat open voor (geallieerde) gezondheidsstudenten van verschillende Gezondheidszorg opleidingen van Thomas More Antwerpen, de Universiteit van Santo Tomas en de Universiteit van Nairobi. De cursus heeft daarom een sterk internationaal karakter en combineert 'real-time' interacties (synchrone virtuele klaslokalen) met een reeks activiteiten die gedurende de gehele duur van een module zijn gepland (synchrone en asynchrone leeractiviteiten).  

Interprofessionele samenwerking 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert interprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg als: ‘meerdere gezondheidswerkers met verschillende professionele achtergronden die samenwerken met patiënten, families, zorgverleners en gemeenschappen om de hoogste kwaliteit van zorg te leveren’. Het gaat om meer dan het delen van gegevens en efficiënte communicatie tussen verpleegkundigen, artsen, logopedisten, audiologen, psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, diëtisten. Het vereist dat alle leden van het zorgteam zich bezighouden met de patiënt en met elkaar.  

Interprofessioneel onderwijs (IPE) is een noodzakelijke stap in de voorbereiding van een collaboratieve, praktijkklare gezondheidswerker die beter voorbereid is om te reageren op lokale gezondheidsbehoeften. Het bevordert de effectieve en actieve deelname van elke discipline aan de patiëntenzorg. Alle disciplines werken samen en patiënten en degenen die hen ondersteunen worden volledig betrekken. Het leiderschap in het team wordt aanpast op basis van de behoeften van de patiënt. Het bevordert daarnaast ook het respect voor de disciplinaire bijdragen van alle professionals.  

Leren van, met en over elkaar 

Deze COIL-cursus heeft tot doel internationale studenten in de gezondheidszorg te ondersteunen bij het verwerven van de competenties van interprofessionele medewerkers in de gezondheidszorg vanuit een mondiaal perspectief. De leidraad in deze COIL-cursus is "Leren van, met en over elkaar".  

Gezamenlijk onderwijs, blijkt voor studenten binnen het medisch-, paramedisch en welzijnsdomein van grote waarde te zijn. Op basis van de reflecties van twee jaargroepen kunnen we zeggen dat “het leren kennen van elkaars expertise en elkaars taal leren spreken binnen een onderwijssetting waar men nog mag leren, blijkt studenten het vertrouwen en de zekerheid te geven die zij nodig hebben om hun rol binnen het werkveld in te vullen”. Onderdelen van deze COIL komen ook beschikbaar voor studenten binnen De Haagse Hogeschool.