In de afgelopen jaren is Karijn Nijhoff vanuit het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen bij verschillende onderzoeken naar arbeidsmarktparticipatie van statushouders betrokken geweest. De focus heft vooral gelegen op vluchtelingondernemerschap. Bij een van de presentaties over haar werk, kwam zij Ann Casano van The World Makers tegen, waarmee zij werkt aan vervolgonderzoek. Zij willen hierbij verder verkennen hoe een gemeenschappelijke basis voor zelfstandig ondernemen ontwikkeld kan worden. Een startende onderneming heeft veel baat bij netwerken, bij een community voor steun en bij een gemeenschap om de onderneming thuis te brengen.

Onlangs zijn zij hiervoor geïnterviewd door Sonny Jermain: beluister hier de podcast ‘Refugee entrepreneurs in NL!’.

Voor meer informatie of een kopie van een van de rapporten kan contact worden opgenomen met de onderzoeker via K.G.Nijhoff@hhs.nl

Publicaties

Met (oud-studente) Olga Mourantidou, Olga: “Starting a business: How do support organizations in the Netherlands respond to finance needs of refugee/migrant entrepreneurs?” American Journal of Entrepreneurship (2022)

Nijhoff, Karijn (2021). “Refugee Entrepreneurs in the Netherlands: Barriers and needs when starting a business” Journal of Small Business and Enterprise Development July

Nijhoff, Karijn (2020). European Manifesto for Inclusive Learning: Case studies in the Netherlands. De Haagse Hogeschool

Nijhoff, Karijn (2019). Ondersteuning van ondernemende statushouders. Ervaringen uit de praktijk. De Haagse Hogeschool

Nijhoff, Karijn (2019). Support Programs for Entrepreneurial Refugees in the Netherlands. An overview of practical experiences. De Haagse Hogeschool

Met het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling, samenwerking met Hogeschool Windesheim en Hogeschool InHolland: De Jong, Machteld; Nijhoff, Karijn; Wilbrink, Dia; Sjoer, Ellen; de Vries, Sjiera (2018). Syrische vluchtelingen aan het werk. Vragen en antwoorden uit de praktijk.

Met het lectoraat FINE en Klaas Molenaar (2017). “Migrant Entrepreneurs: The New Supermen and Wonder Women?” Essay in: DeFine. Magazine Research Group FINE. The Hague: The Hague University of Applied Sciences, pp. 16-21.

Projecten

Research Project European Manifesto for Inclusive Learning (Grant Agreement Number - 2018-1-IT02-KA204-048329) Erasmus+, funded by the European Union. October 2018- March 2020.

Research Project European Migrant Entrepreneurship Network. 2017-2020. Funded by the European Commission, grant Agreement no. 764369

Research Project Support for self-employment of recent refugees in the Netherlands. Research Group Financial Inclusion and New Entrepreneurship, The Hague University of Applied Sciences. In collaboration with/ partially funded by Migrant Inc. June 2017-December 2018.

Research Project Syrian Refugees on the Dutch Labor Market: Experiences and Recommendations. Research Group Sustainable Talent Development, in collaboration with Windesheim University of Applied Sciences, InHolland University of Applied Sciences. Funded by Instituut GAK. February 2017-June 2018.