Begin juli is het jaarverslag 2021 verschenen. Met daarin onder meer aandacht voor de vier focuspunten die de bestuurlijke agenda in dat jaar hebben bepaald. Voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg en de Kwaliteitsafspraken. En zeker óók het belang dat we als hogeschool een Haagse community vormen. De coronabeperkingen die in 2021 golden, hebben dat alleen maar versterkt.

De bestuursagenda kende in 2021 vier focuspunten: de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, de innovatie van het onderwijs, het welzijn van medewerkers en studenten en de verhoging van de instroom van studenten. Met die focuspunten werkten we aan een duurzaam track record als het gaat om de kwaliteitszorg op onze hogeschool. Zo’n track record had de NVAO in 2020 als voorwaarde gesteld om als hogeschool in 2022 te kunnen voldoen aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg. De gesprekken met de NVAO over de Kwaliteitsafspraken leverden een positief advies van de NVAO en een positief besluit van de minister op. 

Verbinding

Het gevoel van verbinding stond in dat alles centraal. Studenten, docenten, medewerkers, leidinggevenden en externen onderstreepten het belang dat we een Haagse Community vormen. Bestuursvoorzitter Elisabeth Minnemann hierover: “Wij zijn goed in gesprek gebleven met de organisatie door met onze studentenpanels de opleidingen, units en managementteams te bezoeken. Ook hebben we het project ‘Instellingsplan’ opgestart, waarbij de hele organisatie meedoet en meedenkt. Verbinding is wat het afgelopen jaar het meest onder druk is komen te staan en verbinding is juist wat we het hardst nodig hebben. We hebben daar extra moeite voor gedaan. Dat blijven we ook in 2022 doen.”  

Bekijk het Jaarverslag 2021 (pdf).