Lectoraat Smart Sensor Systems is de komende 4 jaar partner in het Europese onderzoeksproject NextGEM. In dit project onderzoeken 20 instellingen uit 9 landen de mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMF-blootstelling) van 5G-systemen. NextGEM kreeg afgelopen zomer een financiering vanuit het Horizon Europe onderzoeks- en innovatieprogramma. Het projectteam onderzoekt of de EMF-blootstelling gezondheidsklachten geven bij mensen, of er veranderingen op celniveau zijn en zelfs of er een verband met kanker is.

Bijzonder is dat dit het eerste grote Europese onderzoeksproject is waar De Haagse Hogeschool aan deelneemt. “NextGEM sluit naadloos aan op waar we binnen het  lectoraat al mee bezig waren. We ontwikkelden al meetapparatuur om 5G-signalen te monitoren. Via ons netwerk kwam het project op ons pad en konden we aansluiten. Naast De Haagse Hogeschool doen vanuit Nederland ook TU Delft, RIVM en Agentschap Telecom mee,” vertelt projectleider en docent-onderzoeker Erdal Korkmaz die verbonden is aan de opleiding Elektrotechniek en kenniscentrum Digital Operations & Finance.

Bijdrage

Met zoveel partners zijn de taken goed verdeeld. “Het project is opgedeeld in meerdere werkpakketten. Onze bijdrage zit vooral in het in kaart brengen van de allernieuwste meettechnologie. Eventueel kunnen we in samenwerking met TU Delft ook nieuwe hardware ontwerpen. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het uitvoeren van een van de 3 case studies waarin daadwerkelijke metingen gedaan worden met vrijwilligers. De vrijwilligers zullen een meetvest dragen dat door ons ontwikkeld is. Dat vest heeft ontwikkelde sensoren om EMF-blootstelling te kunnen monitoren.”

Tijdens het NextGEM-project zullen ook diverse uitdagende projecten ontstaan voor het techniekonderwijs, met name voor studenten van de opleidingen Elektrotechniek, Technische natuurkunde en Mechatronica.

Impact van de resultaten

Een grote groep mensen uit de samenleving hebben twijfels of angst bij het gebruiken van 5G en elektromagnetische velden. Grondig en betrouwbaar onderzoek naar dit onderwerp is dan ook zeer relevant. “Naast NextGEM zijn er nog 3 andere consortia die vergelijkbaar onderzoek doen. Over een paar jaar wordt het dus heel interessant om te kijken of hun bevindingen overeenkomen met die van ons. Als dat zo is, kunnen we nog stelliger zeggen of 5G effect heeft op de gezondheid en welke effecten dat zouden kunnen zijn. Dat is absoluut waar we voor gaan,” stelt Erdal.

Meer weten?

Mocht je meer willen weten over dit onderzoek, neem dan contact op met Erdal (dof@hhs.nl) of kijk op de website van NextGEM.