Sinds 2017 konden regionale bedrijven die sneller, goedkoper of duurzamer wilden produceren terecht bij SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepassing Zuid-Holland), de Smart Industry Hub van Zuid-Holland. Op 7 december vond het slotevent plaats van dit innovatieprogramma. Lector Smart Sustainable Manufacturing, Jenny Coenen, was erbij met docent-onderzoekers Edwin van Noort en Mirjam Zijderveld. Zij blikken terug op hun bijdrage in het digitaliseren van de regio.

“Ons lectoraat heeft praktijkgericht onderzoek op verschillende manieren kunnen inzetten binnen SMITZH”, vertelt Jenny. “We namen bijvoorbeeld bij bijna 50 bedrijven een digitaliseringsscan af. Hogeschool Rotterdam en FME deden dat ook en zo kregen we een regionaal beeld bij de stand van zaken op het gebied van digitalisering. Dat hielp om te kijken hoe we bedrijven het beste konden ondersteunen in het maken van een digitaliseringsslag.”

Factory-as-a-Service

“Een voorbeeld van zo’n digitaliseringsslag kan ‘Factory-as-a-Service’ zijn”, vult Edwin aan. “Daarbij kunnen we door flexibel samen te werken in smart manufacturing maatwerk leveren aan klanten met hele specifieke wensen. Dat delen van flexibele productiecapaciteit is mooi, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op: hoe organiseer je het? Waar loop je tegenaan? Wat levert het op? We hebben daar een aantal hulpmiddelen voor kunnen ontwikkelen die we binnenkort publiceren.”
Circulair ondernemen
Ook op het thema Smart & Circulair rondom circulaire bedrijfsvoering heeft het lectoraat kunnen bijdragen. “Samen met TNO hebben we inspirerende voorbeelden van circulaire maakindustrie beschreven en gebundeld in de Wegwijzer Circulaire Cases. Hierin staan voorbeelden die goed inzicht geven in de verschillende vormen van circulair – bijvoorbeeld volgens de R-ladder en ‘van Rethink tot Recycle’ - en ze geven een kijkje in de keuken bij andere ondernemers,“ vertelt Mirjam.

Activeren medewerkers

Om ook medewerkers digitalisering te laten ervaren en hen ermee te laten experimenteren, ontwikkelde het lectoraat een serie workshops over het gebruik van Mixed Reality (MR). “Met deze techniek is het mogelijk om een hologram op een (assemblage)tafel neer te zetten, een object te herkennen en deze bijvoorbeeld een andere kleur te geven of instructies aan te passen op de omgeving of handelingen van de medewerker”, legt Jenny uit. “We gaven een serie workshops waarbij we gebruik maakten van de Smart Kit die bestaat uit MR en een slimme bril, de Hololens. Door deze aanpak konden medewerkers experimenteren op de werkvloer, ook buiten het zicht van de workshopleider of collega’s. Het was voor ons onderzoek ook nuttig om op een laagdrempelige manier input op te halen van de operators zelf over hoe zij graag het werk organiseren en digitaliseren.”

Vervolg

Dat SMITZH als innovatieprogramma afgesloten is, betekent niet dat het onderzoek en de ontwikkelingen ophouden. “SMITZH zal een vervolg krijgen in de European Digital Innovation Hubs (EDIH)” vertelt Jenny. “Natuurlijk volgen wij die ontwikkeling en blijven we via onze eigen projecten en netwerk betrokken bij digitalisering van het mkb en het thema Factory-as-a-Service. Op die manier kunnen we blijven bijdragen aan verduurzaming van de maakindustrie.”

Meer weten?

Wil je meer weten over Factory-as-a-Service, circulaire maakindustrie of het activeren van medewerkers met behulp van de Smart Kit? Neem dan contact op met Jenny Coenen, j.m.g.coenen@hhs.nl of een van de docent-onderzoekers. Naast Mirjam Zijderveld (m.j.w.zijderveld@hhs.nl) en Edwin van Noort (e.vannoort@hhs.nl) hebben ook Sander Limonard (a.j.p.limonard@hhs.nl) en Pim de Jong (p.dejong-3@hhs.nl) aan de genoemde projecten meegewerkt.