Zorgtechnologie in Zuid-Korea, presentatie dr. MyungJoon Lim uit Seoul over de inzet van o.a. robotica.

Net als Nederland heeft Zuid-Korea te maken met een verouderende bevolking. Daarbij komt dat Zuid-Korea, anders dan Nederland, geen uitgebreid systeem van ouderenzorg heeft. Zuid-Korea heeft dus in zekere zin een dubbele uitdaging. 
Als antwoord hierop wordt sterk ingezet op de mogelijkheden van technologie, waaronder robotica. In een landelijk programma is geprobeerd richting te geven aan de ontwikkeling van robotica oplossingen voor de zorg.

In deze presentatie vertelde dr. Lim MyungJoon uit Seoul hoe dit is aangepakt en welke resultaten bereikt zijn. Dr. MyungJoon werkt bij het Assistive Technology Research Team for Independent Living in het National Rehabilitation Centre in Seoul.
Dit is een modern, door de overheid gerund revalidatiecentrum. Deze presentatie zal inzicht geven in wat robotica zoal te bieden heeft voor de zorg, maar ook in de problemen die in de zorg in Korea ervaren worden. 

De manier waarop dit R&D programma in Korea is aangepakt is heel anders dan de werkwijze zoals wij die in Nederland en breder in Europa kennen. Sterk gericht op in de zorg ervaren knelpunten met scherpe eisen aan onderzoeksteam om met concrete producten te komen die deze problemen op kunnen lossen. Wellicht kan dit een inspiratiebron zijn om in Nederland aan aantal dingen iets anders aan te pakken.

Livestream link : https://edu.nl/48nf7