Woensdag 24 mei is bij ROC Mondriaan het Haags Manifest Gelijke Stagekansen ondertekend door alle deelnemende partijen uit de regio. Vanuit De Haagse Hogeschool was CvB-lid Arend Hardorff aanwezig: “Uiteraard ondertekenen wij dit manifest. Een van de speerpunten in onze strategie is dat studenten bij ons kansen krijgen die ze anders niet zouden krijgen. En we alles in het werk stellen om hun potentieel te ontwikkelen. De stage is een belangrijke fase in hun ontwikkeling, daar kan en mag discriminatie nooit een knelpunt vormen dat ontwikkeling belemmert.”

Niet praten, maar doen

Dit manifest is, net als de Haagse aanpak Gelijke stagekansen, actiegericht. Dat betekent dat alle betrokken partijen (Hogeschool Inholland, De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Gemeente Den Haag, VNO-NCW Regio Den Haag, MKB Den Haag, DBB en ELBHO) door het tekenen van het manifest toezeggen om zich in te zetten voor het realiseren van gelijke stagekansen en het uitbannen van stagediscriminatie in de regio Den Haag. Benieuwd dit precies inhoudt? Bekijk hier het manifest.

Gelijke kansen voor alle studenten

Vanuit De Haagse zijn onder andere Ercan Büyükçifçi (Senior Adviseur Inclusie) en Naomi van Stapele (Lector Inclusive Education) nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het manifest. Ercan vertelt: “De afgelopen periode heb ik met diverse collega’s binnen én buiten onze hogeschool ingezet op inclusief onderwijs, met bijzondere aandacht voor stagediscriminatie. Met talloze workshops en themabijeenkomsten creëerden we nóg meer bewustwording. Ook onze stageovereenkomst hebben we aangepast door expliciet aandacht te hebben voor discriminatie en ander ongewenst gedrag. En we werken in de ‘Haagse Aanpak Gelijke Stagekansen’ met diverse partner-onderwijsinstellingen, de gemeente Den Haag en andere organisaties aan gemeenschappelijke uitdagingen en oplossingen. Zo zetten wij ons zo goed als mogelijk in om stagediscriminatie uit te bannen. Het Haags Manifest Gelijke Stagekansen is weer een stap in de goede richting, bedoeld om elkaar scherp te houden in het bevorderen van gelijke kansen voor onze studenten.”

Haags Manifest

Het belang van een goede stage

Een stage is de eerste stap naar een succesvolle carrière. Maar helaas is dat niet voor iedere student vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat stagediscriminatie niet alleen impact heeft op het zelfvertrouwen en welbevinden studenten, maar ook bijdraagt aan studievertraging, het afbreken van de studie en een moeilijke start op de arbeidsmarkt. Naomi vult aan: “In ons onderzoek met studenten naar stagediscriminatie komt naar voren dat vooral islamofobie en anti-zwart racisme een grote rol spelen in de regio Den Haag. Met dit onderzoek willen we de gemeente, maar ook Haagse instellingen en werkgevers zo goed mogelijk ondersteunen met inzichten waar precies interventies nodig zijn.”

Het Stagepunt: voor en door studenten

Ook binnen De Haagse zetten we ons in om stagediscriminatie tegen te gaan. Daarom is in september 2022 het Stagepunt opgericht, een initiatief voor en door studenten. Het Stagepunt zet zich in voor gelijke stagekansen en biedt ondersteuning op thema’s als netwerken, taal, solliciteren en stagediscriminatie. Caroline Draper, projectleider Stagepunt vertelt: “Met de oprichting van het Stagepunt werd tegelijkertijd een Meldpunt gelanceerd, zodat meldingen van stagediscriminatie met het nodige urgentiegevoel en daadkracht opvolging krijgen. Het is ook aan SLB’ers, stagecoördinatoren, docenten en vertrouwenspersonen om tijdig te signaleren wanneer een student extra ondersteuning kan gebruiken. Zij spelen een sleutelrol in het doorverwijzen van een student naar het juiste loket binnen De Haagse. Samen, zowel intern als extern, zijn we verantwoordelijk voor het creëren van een veilige leeromgeving voor onze studenten.”