Angst- en paniekstoornissen, eetproblematiek, depressie of faalangst. Studenten kampen steeds vaker met mentale problemen. Bij de studentendecaan kun je samen onderzoeken wat er aan de hand is, hoe dat invloed heeft op je studie en wat je eraan kunt doen. Binnen De Haagse Hogeschool is bijvoorbeeld een verwijzing naar een studentpsycholoog of een van de workshops/trainingen een mogelijkheid. 

 “Je ziet tegenwoordig een behoorlijk hoge druk op onze studenten. En daarbij gaat het niet alleen om internationale studenten die moeite hebben een sociaal leven op te bouwen. Zo is er onder meer door social media een hoge druk op perfectie. Ook het bindend studieadvies en financiële stress zorgt voor veel spanning. Die mentale problematiek baart ons grote zorgen”, aldus decaan Mieke Ridder.   

Direct hulp

Eerstejaarsstudent Pedagogiek, Amber Arif, had vorige winter moeite om haar motivatie hoog te houden. “Ik had weinig energie, was niet vaak vrolijk en kwam vaak moeilijk mijn bed uit. Ik ontwikkelde een vorm van faalangst en stelde veel studiewerk uit. Mijn schoolprestaties gingen daaronder leiden.” Gelukkig trok Amber aan de bel en is in gesprek gegaan met haar decaan. “Mieke heeft me vooral inzichtelijk gemaakt welke stappen ik kon ondernemen als student, welke hulp er is en welke hulp ik op De Haagse zelf kon vinden. Ook heeft ze een luisterend oor geboden en geholpen in beweging te komen rondom mijn eigen zorgvragen. Ik vertelde Mieke over mijn recent gestelde diagnose ADHD en zij heeft mij gewezen op de ADHD-training van De Haagse.”  

Studentenpsycholoog 

Daarnaast verwees Mieke haar student door naar een studentenpsycholoog van De Haagse. “Het is bekend dat in de reguliere zorg lange wachttijden zijn voor een psycholoog. De Haagse zet zich in de wachttijden zo kort mogelijk te houden, maar als student moet je rekenen op een paar weken voor een eerste gesprek. Onze studentenpsychologen bieden altijd maatwerk en zijn vaak een steuntje in de rug van een student die het even moeilijk heeft.” Zo wordt de student aangestuurd op zijn of haar sterke kanten. “Maar voor langdurige ondersteuning verwijzen we uiteindelijk natuurlijk wel via de huisarts door naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg.”  

Ademen en rustig worden 

Ook Amber ging naar de studentenpsycholoog. Tijdens 5 sessies lag de focus op het herstel van zelfvertrouwen. Tijdens 6-wekelijkse bijeenkomsten van de ADHD-training ging ze samen met medestudenten aan de slag. “Je leert hoe je lichaam en je hersenen werken. Dat je niet meteen in paniek moet schieten als het even niet gaat. En dat er oefeningen zijn om even stil te staan, te ademen en rustig te worden. Een meerwaarde van de training is voor Amber het contact met haar medestudenten. “Ik kreeg echt het gevoel dat ik niet de enige ben die soms aan het worstelen is. Er was veel herkenning, erkenning en compassie.” 

Advies 

Amber voelt zich weer lekker in haar vel. “En dat is niet alleen omdat het nu lente is, hoor! Ik heb merkbaar meer motivatie en ambitie. Mijn advies aan andere studenten is dan ook om de hulp te vragen die er is. Wees niet te streng voor jezelf. Je hoeft niet alles alleen te doen. Bovendien worden je problemen alleen maar groter als je er niets mee doet.” 

Studentendecaan 

Soms loop je vast in je opleiding of privé. Aarzel dan niet en wacht niet langer om hierover met de decaan van je opleiding te praten. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor informatie, advies, begeleiding of een second opinion over vragen en/of problemen waarmee je als student binnen en buiten de opleiding wordt geconfronteerd en die (mogelijk) invloed hebben op je studievoortgang. De gesprekken met een decaan zijn altijd vertrouwelijk. Kijk hier voor het maken van een afspraak met een decaan van jouw faculteit.  

Studentenpsycholoog  

Als je in gesprek wilt gaan met een studentenpsycholoog, maak je eerst een afspraak met je studentendecaan, deze kan je, als dat de meest passende optie is, verwijzen naar de studentpsycholoog. De studentenpsycholoog denkt met je mee en helpt je je problemen aan te pakken. Alles is bespreekbaar en wat jij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Samen bepalen jullie hoe jij het best geholpen kunt worden. In dit filmpje krijg je wat meer uitleg over wat de studentenpsycholoog voor je kan betekenen, en ook over de verwijzing via de studentendecaan. Stel een vraagvia studentenpsycholoog@hhs.nl.  

Workshops en trainingen 

Als student aan De Haagse kun je zonder verwijzing en zonder kosten deelnemen aan workshops en trainingen. Elk blok van 10 weken is er een wisselend aanbod.  

Kijk hier voor meer informatie over veel voorkomende problemen bij studenten. En op de pagina 'studietips voor effectiever studeren' vind je advies. Tot slot kun je zelf de e-learning module 'Improving your study techniques' volgen.

Wellbees

Tot slot verwijzen we nog naar de Wellbee Corner (Ovaal 1 voor de Student Services balie). De Wellbees zijn studenten vanuit verschillende opleidingen die zich inzetten voor andere studenten. Ze bieden niet alleen een luisterend oor en een helpende hand, maar delen ook onze eigen persoonlijke verhalen met jou.