De komende drie jaar participeren de lectoraten Fotonica, Smart Sensor Systems en Purposeful Marketing in een breed opgezet Europees onderzoek om te komen tot een goede meetinfrastructuur die het onderzoek naar de invloed van dag- en kunstlicht op het menselijk lichaam faciliteert. De Haagse draagt in dat onderzoek bij aan de ontwikkeling van een nieuwe meetnorm. Terwijl de lectoraten Fotonica en Smart Sensor Systems zich zullen richten op het technologische aspect, zal het lectoraat Purposeful Marketing bijdragen aan het definiëren van gebruikerscases en de toepassingseisen vanuit het gebruikersperspectief.

Het onderzoek waarin de drie lectoraten participeren, Metrology for Wearable Light Loggers and UV Radiation Dosimeters, is een samenwerking van het European Partnership, onderdeel van Horizon Europe. Het wordt uitgevoerd onder de paraplu van EURAMET, de Europese organisatie van metrologie-instituten.

Betrouwbare richtlijnen

Meten is niet altijd zeker weten. Want wanneer zijn meetresultaten gegarandeerd betrouwbaar? In het onderzoek naar de effecten van dag- en kunstlicht op het functioneren van de mens, worden draagbare lichtsensoren gebruikt. Maar daarvoor is nog geen meetinfrastructuur ontwikkeld. De meetresultaten van deze sensoren zijn daarmee niet goed onderbouwd. Het project Metrology for Wearable Light Loggers and UV Radiation Dosimeters moet resulteren in betrouwbare richtlijnen.

Pas ontdekte receptor

Het team van De Haagse Hogeschool draagt bij aan het betrouwbaar maken van de meetresultaten die worden verkregen met draagbare lichtsensoren. Het team gebruikt daarvoor een recent uitgebrachte standaard van de Commission Internationale d ‘Eclairage (CIE) die de gevoeligheid van de Melanopsin-receptoren in het oog beschrijft. De Melanopsin-receptor werd in 1998 in het oog ontdekt. Deze receptor heeft geen invloed op het zicht van de mens, maar wel op de hormoonhuishouding. Daarmee opent zich een boeiend nieuw fotonisch onderzoeksveld.

Verwachte resultaten

Het multidisciplinaire onderzoek van De Haagse draagt bij aan het ontwikkelen van een meetinfrastructuur en normen waarmee het onderzoek naar de effecten van dag- en kunstlicht op de mens wordt gefaciliteerd. Er zullen studenten van verschillende opleidingen bij het EURAMET-project worden betrokken, waaronder studenten Technische Natuurkunde.

Het Franse Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE) coördineert het EURAMET-project. Binnen De Haagse Hogeschool is lector Fotonica Steven van den Berg het aanspreekpunt.

Betrokken lectoren