Achtergrond lector Monique Berger

Monique Berger was hogeschoolhoofddocent bij de opleiding Mens en Techniek | Bewegingstechnologie en senior-onderzoeker binnen het lectoraat Revalidatie. Zij heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het vergroten van de beweegdeelname en sportparticipatie van mensen met een fysieke beperking. Ook heeft zij onderzoek gedaan naar het verbeteren van sportprestaties van mensen met een fysieke beperking en dan met name op het gebied van rolstoelsporten.

Lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport

Het lectoraat is een voortzetting van het onderzoek vanuit het Expertisecentrum Bewegingstechnologie en de onderzoekslijn bewegen, sport en technologie van het lectoraat Revalidatie. De succesvolle samenwerking met Basalt Revalidatie wordt ook in dit lectoraat voortgezet en mede mogelijk gemaakt door deze organisatie. Met de benoeming van Monique Berger als lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport en Jorit Meesters als lector Revalidatie en Technologie heeft het lectoraat Revalidatie een waardige opvolging gekregen en kunnen de onderzoekslijnen onder de nieuwe lectoren verder uitgebouwd worden. Organisatorisch vallen deze lectoraten onder de Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport en zijn beide verbonden aan het Kenniscentrum Health Innovation.

Selectieproces lector

Monique heeft tijdens het selectieproces een interessante visie op het lectoraat geschetst en een duidelijk beeld gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in het vakgebied. Het lectoraat zet zich in om de verschillen in beweegdeelname tussen mensen met en zonder fysieke beperking te verkleinen. Hierdoor zijn er voldoende raakvlakken met de andere lectoraten binnen het Kenniscentrum Health Innovation en komt ook het WIN-thema ‘inclusiviteit’ sterk naar voren. Met dit lectoraat blijven we inzetten op het stimuleren, registreren en analyseren en ondersteunen van bewegen en sport voor mensen met een beperking of chronische ziekte.