Sinds 2018 voert De Haagse Hogeschool jaarlijks het Motoriek Peil onderzoek uit op basis van de landelijke MQ Scan data. Aangezien steeds meer basisscholen de MQ Scan afnemen, kunnen er steeds meer onderzoeksvragen met de data beantwoord worden. 

In 2022 namen 1150 basisscholen in Nederland de MQ Scan af en verzamelden zij gegevens over de motorische vaardigheid van 227.630 unieke, geanonimiseerde kinderen. De Haagse Hogeschool heeft gekeken naar de invloed van de Coronapandemie op de motorische vaardigheid van kinderen en naar het verband tussen de Sociaal Economische Status (SES) en motorische vaardigheid.  

Verschillende onderzoeken laten zien dat een lagere SES gepaard gaat met: 

  • Meer armoede 

  • Een minder gezonde leefstijl 

  • Een lagere kwaliteit van leven 

  • Het oplopen van achterstanden op diverse vlakken (denk bijvoorbeeld aan sociaal, maatschappelijk of onderwijs) 

Niet voor niets besteden gemeenten, scholen en andere organisaties dan ook veel aandacht aan het verbeteren van de gezondheid van inwoners in wijken met een lagere SES.  

Uit de analyses van de MQ Scan data en de SES van de wijk waar de school zich bevindt, komt naar voren dat er nauwelijks motorische verschillen zijn tussen kinderen uit lage, midden of hoge SES wijken. Het niveau van de motorische ontwikkeling ontloopt elkaar niet veel. Redenen hiervan zijn nog niet onderzocht maar de relatie tussen SES en motorische vaardigheden is complex.  

In diverse onderzoeken zien we dat kinderen met een lagere SES bijvoorbeeld meer buitenspelen dan kinderen met een hogere SES, terwijl kinderen met een lagere SES weer minder vaak lid zijn van een sportvereniging. In andere onderzoeken wordt er wel een verband gevonden tussen SES en motoriek. De SES-data die zijn gebruikt in dit onderzoek geeft de SES-score weer van de wijk waar de school zich bevindt. Als we de SES-data van de ouders van elk individueel kind zouden hebben, zou de relatie er wellicht anders uitzien. In vervolgonderzoek proberen we hier meer inzicht in te krijgen. 

Download 

Ben je nieuwsgierig naar het gehele Motoriek Peil 2022, download deze dan gratis via deze link

Meer informatie? 

Geïnteresseerd in meer informatie of inhoudelijke achtergrond dan kunt u contact zoeken met. 

  • MQ Scan – Ziggy Tabacznik – ziggy@mqscan.nl  06 24 71 38 10 

  • De Haagse Hogeschool – Marita Vaes – m.vaes@hhs.nl – 06 34 61 41 12