Professor Rizal Sebastian van De Haagse Hogeschool onderzoekt hoe digitalisering kan helpen om duurzame en klimaatbestendige steden te creëren. Hij benadrukt het belang van het gebruik van technologie om de stijgende temperaturen als gevolg van klimaatverandering aan te pakken. Het werk van Rizal richt zich op slimme en rechtvaardige energietransities, klimaatadaptatie en veerkracht in stedelijke gebieden. Hij is van mening dat slimme steden prioriteit moeten geven aan het verbeteren van de levens van hun inwoners door technologie effectief te integreren.

Rizal Sebastian, oorspronkelijk afkomstig uit Indonesië, benadrukt de voortdurende samenwerking tussen Nederlandse en Indonesische universiteiten, die de afgelopen jaren is uitgebreid dankzij initiatieven als het NL Knowledge House en de WINNER-conferenties. Op de komende WINNER-conferentie van 10 tot 12 oktober 2023 zal Rizal een plan introduceren voor proeftuinen waar Nederlandse en Indonesische studenten, onderzoekers en bedrijven kunnen samenwerken aan praktijkgericht onderzoek in klimaatneutrale campussen die worden gevoed door lokaal opgewekte duurzame energie.

Deze proeftuinen zullen intelligente energie-infrastructuren onderzoeken, zoals gebruiksvriendelijke smart grids die participatie en bewustwording stimuleren. Rizal bespreekt ook de ontwikkeling van digitale tweelingen, zoals een 3D-model van stadswijken, dat hittestress kan voorspellen en praktische maatregelen kan voorstellen om dit te verminderen, zoals het optimaliseren van de oriëntatie van gebouwen of het vergroten van groene ruimten. Zo is er ook de onlangs gelanceerde overheidstool "Verbeterjehuis.nl", waarmee particulieren een digitale tweeling van hun huis kunnen maken voor duurzame upgrades. Rizal gelooft dat digital twins in de toekomst een grotere rol zullen spelen bij het optimaliseren van de duurzaamheid van gebouwen.

Rizal ziet mogelijkheden voor wederzijds leren tussen Nederland en Indonesië. Hij merkt op dat de traditionele Indonesische architectuur natuurlijke oplossingen heeft om hitte tegen te gaan, zoals het gebruik van wateroppervlakken en biogebaseerde materialen. Het combineren van moderne technologie met deze traditionele praktijken, door gebruik te maken van sensoren en weergegevens, kan praktische en betaalbare oplossingen opleveren die voordelig zijn voor beide landen.

Lees meer in het oorspronkelijke artikel op de website van NWO.

Winner logo