Hoe kunnen voedselbedrijven op een duurzame manier voldoen aan de behoeften van de eindgebruiker, met een product-verpakkingscombinatie die past binnen een circulaire economie en voldoet aan ketenvereisten?

Gedurende de afgelopen twee jaar hebben studenten en onderzoekers van de HAS Green Academy, De Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam deelgenomen aan het onderzoeksproject "Goed Verpakt". Na uitgebreid onderzoek hebben de projectdeelnemers Negen gouden regels voor duurzame verpakking geformuleerd als antwoord op hun onderzoeksvraag.

Wander Colenbrander, een van de onderzoekers, deelt zijn ervaringen binnen de samenwerking in het consortium en de belangrijke lessen die hij heeft opgedaan.

Door studenten actief te betrekken bij praktijkcases, worden ze intensief betrokken bij het onderzoek. Het toepassen van een wetenschappelijke benadering van dilemma's in de praktijk leidt vaak tot nieuwe en innovatieve businessmodellen waar studenten daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot vernieuwende eindproducten.

Hij benadrukt verder de meerwaarde van samenwerking met andere hogescholen, vele bedrijven en een kennisinstelling: "Je bent beter in staat om samen met je consortium oplossingen te bedenken. Samen weet je immers meer dan één. Bij alle samenwerkingspartners is waardevolle kennis aanwezig en worden vraagstukken uitgebreid besproken die bijdragen aan de oplossing. 

Volgens hem is de winst van "Goed Verpakt" als volgt te omschrijven: "Goed Verpakt heeft een eenmalig karakter. Een groot voordeel is dat de uitkomsten en resultaten blijvend zijn. Dit is vooral te danken aan de praktijkgerichte werkwijze van het project. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenwerking en het type onderzoek  toepasbaar zijn in andere sectoren. Mijn advies is dan ook: ga gezamenlijk aan de slag en wees niet ontmoedigd als de samenwerking de eerste keer niet direct veel oplevert. Probeer het opnieuw en leer ervan. Door samen te bespreken wat waardevol was en wat beter kan, zal dit zijn vruchten afwerpen!"

Wil je meer weten? 

Lees hier het rapport: Goed verpakt (pdf)