"Het welzijn van medewerkers en studenten staat bij mij voorop."

Het belang van diversiteit is de rode draad in de loopbaan van Nick Swanepoel, teamleider bij de opleiding Pedagogiek. “De kern van mijn functie is om te luisteren naar de mensen, naar hun passie en ambities en vervolgens hen te ondersteunen in de realisering daarvan. Dan is het heerlijk om te ervaren dat het nieuwe Instellingsplan in lijn ligt met onze manier van werken bij Pedagogiek. In de vertaling naar onze opleiding zal de kernvraag zijn: hoe halen medewerkers en studenten het beste uit zichzelf met dit plan als kader?” 

Opvoeding, opvoedingsvragen en het menselijk gedrag hebben Nick Swanepoel van jongs af aan getriggerd. Als acteur, leraar basisonderwijs en docent op een middelbare school in zijn geboorteland Zuid-Afrika. En nu als teamleider bij de opleiding Pedagogiek. In die laatste functie wil hij voor bijna vijftig docenten de mogelijkheden creëren om op hun werkplek te shinen. “Ik wil hun de tools in handen geven, waarmee zij hun werk beter en met meer plezier kunnen doen.” 

Eerste stap zetten 

“Op De Haagse hebben we het vaak over diversiteit en gelijke kansen. Prachtig. Maar diep van binnen zijn wij toch vaak geneigd om tegen de ander te zeggen: als jij je nou eens eerst aanpast aan onze normen, dan … Maar zo werkt het niet. Ik hoorde laatst een prachtig nummer van Casting Crowns, getiteld ‘Love Moved First’. Het ontroerde me. In dat nummer gaat het erover om juist als eerste de stap naar die ander te zetten. Dat is mijn passie.” 

Dat nummer ontroerde me. Het gaat erover om juist als eerste de stap naar die ander te zetten.

Voldoening 

Wie Nick zoekt, vindt hem tussen zijn mensen bij Pedagogiek. Bijna continu in gesprek met teamleden om te kijken hoe hij hen nog beter in hun kracht kan zetten. “Dat kan ik alleen doen als ik ze erg goed heb leren kennen. Dan nog blijft het een lastige puzzel. Maar als je het voor elkaar krijgt, geeft dat zo veel voldoening.” 

Oud en nieuw 

Nick kan zich prima vinden in het nieuwe Instellingsplan. “Goed dat de opstellers ervan informatie hebben opgehaald op alle niveaus binnen De Haagse. Wat ik jammer vind, is dat we als De Haagse Hogeschool het vorige Instellingsplan nog niet hebben geëvalueerd: wat ging goed, wat minder, wat hebben we bereikt en wat hebben we geborgd? Tegelijkertijd zie ik dat het nieuwe Instellingsplan meer kaders geeft en concreter is dan het oude plan.” 

Korte cycli 

Het nieuwe plan ligt er. En nu? Nick: “Als het aan mij ligt, gaan we in korte PDCA-cycli met dit plan bezig. Wat betekent het voor Pedagogiek? Welke prioriteiten kiezen we? Hoe gaan we die realiseren? Dan mogen we fouten maken, mits we daarvan willen leren. Op deze manier kan het Instellingsplan eigendom worden van de opleiding.” 

Denemarken 

Een aantal ambities in het plan spreken hem bijzonder aan. “De versterking van het internationale profiel. Voor mij is het echt een toegevoegde waarde van De Haagse dat wij mensen vanuit een internationaal perspectief kunnen enthousiasmeren.  

En dan de inclusieve cultuur van De Haagse. Ik ben ervan overtuigd dat het bijzonder verbindend werkt wanneer je onderwijs geeft vanuit verschillende perspectieven. Deze ambitie hangt nauw samen met het internationale profiel. Bij Pedagogiek organiseren we ieder jaar een internationale week. Deels in Den Haag en deels in Denemarken. Het programma is erop gericht de verbinding met de studenten te versterken. In de collegezaal horen ze over wereldburgerschap. Maar je creëert veel meer inclusie, veel meer een gevoel van wereldburgerschap wanneer docenten en studenten samen van hun ervaringen leren in plaats van uit boeken.” 

Ik verbaas mij er iedere keer weer over hoe normaal wij het vinden, dat docenten overwerken. Dat doen wij onszelf aan.

Goed voor jezelf zorgen 

Het is iedereen duidelijk die een half uurtje met Nick Swanepoel praat: bij hem staat het welzijn van studenten en medewerkers – óók een ambitie in het nieuwe Instellingsplan – voorop. “Om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen, om prettig te kunnen studeren, heb je kaders nodig. Welzijn is dan het belangrijkste kader. Ik verbaas mij er iedere keer weer over hoe normaal wij het vinden, dat docenten overwerken. Dat doen wij onszelf aan. Wij zijn zo gefocust op kwaliteit, dat wij veel te makkelijk over onze eigen grenzen heengaan. Ik doe nu een Master Business Administration. Een van mijn onderzoeken gaat over de vraag hoe ik kan faciliteren dat docenten leren om goed voor zichzelf te zorgen.” 

Lat lager of hoger? 

“Die plicht hebben we ook naar onze studenten toe. Als MT stimuleren we alle slb’ers om meer verbinding te krijgen met de studenten. Wat hebben zij nodig? Hoe creëer je de community die je als opleiding wilt zijn? Hoe bieden we iedereen de kans om het beste uit zichzelf te halen? Nee, dan leggen we voor de studenten de lat niet lager. Dan verhogen we juist onze verwachtingen van wat zij kunnen. Als je een toets makkelijker maakt, spreek je naar de studenten uit: ik geloof niet dat jij dit kunt. Daardoor gaat hun zelfvertrouwen omlaag. Het tegendeel is nodig: vertrouwen hebben in hun mogelijkheden. Komen we er dan samen achter dat een student niet op de juiste plek zit, dan zorgen we ervoor dat hij of zij op de plek terechtkomt waar hij of zij zich wél prettig voelt.” 

 

In de serie Verhalen van De Haagse delen we portretten van collega’s en studenten, waarin zij vertellen over de verbinding tussen hun eigen drijfveren met het Instellingsplan.