Al sinds februari was Nicole Stofberg kwartiermaker, maar nu is ze echt van start: De Haagse Hogeschool heeft in augustus Nicole Stofberg officieel benoemd tot lector Platformeconomie. Haar lectoraat is onderdeel van kenniscentrum Digital Operations & Finance. Nicole gaat onderzoeken hoe de platformeconomie kan bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving. Ook is ze betrokken bij de minor ‘Bouw je eigen platform’. In dit interview vertelt ze enthousiast over haar plannen.

Hoe kijk jij naar het concept deeleconomie?
“Op 18 november promoveer ik aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar de deeleconomie. De deeleconomie heeft in onze samenleving een enorme vlucht genomen. Wat is de impact daarvan? Denk aan initiatieven als Airbnb, Snappcar en Thuisafgehaald die het mogelijk maken je kamer, je auto of je kookkunsten te delen. Met het concept van delen lijkt de deeleconomie bij te dragen aan een duurzame toekomst, maar in mijn onderzoek laat ik zien dat de realiteit er anders uitziet. Dit lectoraat is een mooie volgende stap voor onderzoek naar de impact van de bredere platformeconomie.”

De platformeconomie is veelomvattend. Wat ga je precies onderzoeken?
“Ik ga onderzoeken hoe digitale platformen kunnen bijdragen aan duurzaamheid en sociale inclusie. Hoe zorg je dat platformgerichte services een positieve maatschappelijke impact hebben? Hoe kun je door data te delen, slimme technologieën toe te passen en consumenten en bedrijven feedback te geven op hun koopgedrag bestaande middelen efficiënter inzetten? Verschillende bedrijven investeren bijvoorbeeld al in duurzame verpakkingen en recycling. Een volgende stap is scope-3-emissie. Bij scope 3 gaat het om het terugdringen van de CO2-uitstoot in de hele keten, van inkoop tot vervaardiging en verkoop. Door data te verzamelen over de emissie-uitstoot in de keten, kun je bewustere keuzes maken en nog duurzamer worden.

Ook onderzoek ik de rol die techniek speelt in het faciliteren van offline arbeid. De platformeconomie heeft bijgedragen aan een flinke toename van het aantal zzp’ers. Hoe zorgen we voor een goed sociaal vangnet voor deze groep? En hoe bewaken we bij het nieuwe werken dat personeel zich voldoende kan blijven ontwikkelen? De opkomst van platformen die laagdrempelig en flexibel werk bieden is mooi, maar belangrijk is ook dat de sociale zekerheden van werknemers worden geborgd. Daar ontbreekt het nog vaak aan. Zo besloten fietskoeriers van een maaltijdbezorgdienst onlangs een eigen platform op te starten, omdat ze zich speelbal voelden van een machtige multinational. Ik volg deze ontwikkelingen op de voet en hoop met mijn onderzoek bij te dragen aan verandering.”

Je helpt ook mee aan de minor ‘Bouw je eigen platform’. Wat is het idee achter die minor?
“We willen met deze minor studenten meer inzicht geven in de werking van de platformeconomie. Je hebt als platform niet alleen te maken met klanten, maar vaak ook met veel ingehuurde werknemers. Hoe zorg je dat je een aantrekkelijke onderneming bent voor zowel je klanten als werknemers? De studenten gaan zelf een platform opzetten, zodat wat ze over de platformeconomie hebben geleerd echt tot leven komt. Daarbij staan we bijvoorbeeld ook stil bij het design. Het maakt nogal een verschil of je een kinderoppas-service biedt of statafels verhuurt. Hoe zorg je dat je op je website vertrouwen uitstraalt, als mensen bij jou terechtkunnen voor het inhuren van een oppas? De studenten ervaren zo zelf wat er allemaal bij komt kijken.”  

Meer informatie
Heb je een vraag aan Nicole? Je kunt haar bereiken op het mailadres N.O.Stofberg@hhs.nl.