Hans Nederlof is door de Raad van Toezicht benoemd tot lid van het College van Bestuur. Hans zal op 21 augustus starten bij De Haagse en volgt Hans Camps op die per 1 mei De Haagse Hogeschool verlaat. Hans Nederlof wordt verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering (waaronder financiën, IT en informatievoorziening en huisvesting).

Marjet van Zuijlen, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Hans heeft niet alleen een voortreffelijk trackrecord en een schat aan voor De Haagse relevante ervaring, tijdens de gesprekken heeft Hans ook zich laten kennen als een zeer aangenaam persoon. We zijn dan ook blij dat Hans voor de Haagse heeft gekozen.”

Elisabeth Minnemann, voorzitter College van Bestuur van De Haagse, vult aan: “Met Hans krijgen wij een bestuurder die ons kan versterken in het verwezenlijken van onze ambities als kennisinstelling en in het bijzonder op de IT-transformatie. Met zijn kennis, ervaring en verbindend vermogen tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering is hij een aanwinst voor ons bestuur en wij kijken dan ook uit naar de samenwerking.”

Hans Nederlof heeft ruime ervaring in het onderwijs. Momenteel is hij lid van het CvB bij hogeschool Fontys, waar hij verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. Daarvoor was hij directeur Financiën & Control bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en vervulde hij (op interim-basis) CIO- en CFO-functies bij onder meer de Hogeschool van Amsterdam en de Hanzehogeschool.

Hans: “Ik zie echt uit naar mijn start bij De Haagse Hogeschool. Er ligt een mooie ambitieuze en specifieke strategie met dito uitdagingen. Daarnaast is de grootstedelijke regio niet alleen bekend voor mij, maar ook kansrijk en uitdagend om je als hogeschool maximaal mee te verbinden. Ik heb er zin in.” 

 

Namens het CvB                                                                        Namens de RvT

Elisabeth Minnemann                                                              Marjet van Zuijlen