Na bijna 12 jaar bij het Nivel als programmaleider, is Joke Korevaar klaar om aan de slag te gaan als nieuwe lector Oncologische zorg. Ze wil onder meer vervolg geven aan onderzoek rond nazorg voor patiënten die herstellen van kanker. “Daar ligt mijn persoonlijke interesse”, vertelt ze, “maar ik ben vooral ook heel benieuwd: aan welk onderzoek heeft het werkveld behoefte?”

Tot nu toe was het lectoraat Oncologische zorg een bescheiden lectoraat, maar met het aantreden van Joke ontstaat er ruimte voor uitbreiding. “De vraag is dan natuurlijk: waar gaan we beginnen?”, vertelt ze. “Oncologische zorg is zó’n groot onderzoeksgebied! Alleen al door de verschillende typen tumoren en verschillende typen patiënten is er een veelheid aan focusgebieden. Daarnaast kun je je richten op palliatieve zorg, preventieve zorg, nazorg, mantelzorg: de mogelijkheden zijn eindeloos. Daarom ga ik in mijn beginperiode vooral veel gesprekken voeren in het werkveld: waar hebben jullie behoefte aan? En hoe kunnen we samen zo veel mogelijk betekenen voor de patiënt? Want dat vind ik zo mooi aan onderzoek op lectoraatsniveau: als de onderzoeksresultaten goed zijn, kun je ze meteen implementeren.”

Goede nazorg begint in het ziekenhuis

Natuurlijk neemt Joke de ervaring en expertise die ze eerder opdeed mee naar het lectoraat. “Bij het Nivel was mijn focusgebied de nazorg en nacontrole van patiënten met kanker. Uit ons onderzoek bleek dat mensen na een geslaagde behandeling alsnog veel vaker bij de huisarts belanden, tot wel 15 jaar na de diagnose. Dat vind ik fascinerend. Allereerst: hoe komt dat? En natuurlijk: hoe kunnen we dit tegengaan en zelfs voorkomen? Bij het Nivel onderzochten we wat huisartsen nu al doen om deze groep te ondersteunen en wat zij nog meer kunnen betekenen voor hun patiënten. Maar goede nazorg begint natuurlijk al in het ziekenhuis. Daarom wil ik nu meer licht schijnen op de nazorg- en controletrajecten van de specialistische zorg. Hoe kan die bijdragen aan een snellere reïntegratie en betere algehele gezondheid na de actieve behandeling? Ik denk zelf dat het antwoord ligt in beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de patiënt, alsook bij het risico dat een patiënt loopt op terugkeer van kanker of op de late effecten van kanker. Dus een meer persoonlijke aanpak, waarbij meer oog is voor specifieke zorgbehoeften.”

Samenwerking met andere lectoraten

Joke heeft de komende 6 jaar tijd om het lectoraat Oncologische zorg stevig op de kaart te zetten, bijvoorbeeld door de samenwerkingsverbanden uit te breiden. “Ik heb er ontzettend veel zin in”, vertelt ze enthousiast. “Op verschillende zorggebieden is een meer multidisciplinaire aanpak wenselijk, bijvoorbeeld in de palliatieve zorg. En zeker ook bij preventieve zorg is samenwerking en van elkaar leren heel belangrijk. Daarom ga ik voor een gezamenlijke aanpak met andere lectoraten. Gezonde gewoonten zoals voldoende slapen, meer bewegen en gezonder eten, verminderen immers de kans op allerlei chronische aandoeningen. Niet alleen de kans op kanker, maar ook op hart- en vaatziekten, diabetes, noem maar op. Natuurlijk heeft ieder vakgebied zijn eigen specifieke kenmerken, maar ik denk dat we elkaar goed van dienst kunnen zijn met onderzoek rond preventie.”