De Haagse Hogeschool zet zich in voor duurzame en rechtvaardige wereld. We zetten ons onder andere in voor nul CO2-uitstoot in 2040. Bij alles wat we doen, verbruiken we energie. Dat zorgt voor CO2-uitstoot, met klimaatverandering als gevolg. Transport, en dan met name vliegreizen, heeft de grootste impact op de CO2-voetafdruk.  

Om grip te houden op onze CO2-uitstoot, proberen we die uitstoot bij internationale reizen te minimaliseren. Daarom passen we ons reisgedrag aan. Medewerkers reizen sinds 1 mei jl. met het OV, bij buitenlandse dienstreizen korter dan 800 km of minder dan 8 uur reizen met het OV van de woon-/werklocatie naar de plek van bestemming. Afwijken van deze regeling kan alleen als er vooraf een onderbouwd akkoord is van de leidinggevende.  

Verantwoord reizen  

Bij het verduurzamen van onze reisbewegingen, sturen we op ‘verantwoord reizen’. Dit betekent dat we van medewerkers verwachten dat zij voor iedere reis beoordelen of reizen noodzakelijk is. En als dat nodig is, wat de meest duurzame manier is. Het nieuwe beleid is nadrukkelijk niet bedoeld om reizen te verbieden of te ontmoedigen, maar om hier bewust een keuze in te maken. We zoeken naar een balans tussen het verminderen van onze CO2-uitstoot en het belang van internationale mobiliteit voor ons onderwijs en onderzoek.