Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap heeft een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van €1,4 miljoen gekregen om komende vier jaar te werken aan maatschappelijke vraagstukken in de regio Leiden en Den Haag. Naast de reguliere subsidie van €740.000 is er een extra subsidie van €600.000 toegekend gericht op de ondersteuning van thuiswonende ouderen.  

Vanuit de hogescholen trekken Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap bij Hogeschool Leiden, en Joost van Hoof, lector Urban Ageing bij De Haagse Hogeschool, de Werkplaats Sociaal Domein. Naast de professionals, vrijwilligers en bewoners zijn ook de studenten en docentonderzoekers van verschillende opleidingen (Social Work, Toegepaste Psychologie, Sociaal Juridische Dienstverlening) van beide hogescholen betrokken bij de projecten van de werkplaats. 

Regionale samenwerking 

De Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool gaan met regionale partners en de opleidingen samenwerken aan innovatieve oplossingen voor actuele vragen in de praktijk van het sociaal domein. De kern van het project is: het bevorderen van inclusie en de mogelijkheid tot participatie van mensen in kwetsbare situaties. Het uitgangspunt is de leefwereld van mensen en hun directe omgeving.  

Thema’s 

De volgende vijf thema’s staan komende periode centraal: Armoede en Schulden, Gezond en Sociaal in de Wijk, Sociaal en Inclusief, Professionaliteit in het Sociaal Domein en Langer Thuis Wonen. In samenwerking met bewoners, maatschappelijke partijen, zorgorganisaties en gemeenten in de regio gaan we in leerateliers aan de slag met activiteiten en onderzoeken waarin maatschappelijke vraagstukken centraal staan. Dat is bijvoorbeeld het vraagstuk rondom het signaleren en bespreekbaar maken van armoede of een preventieve aanpak gericht op veerkracht en positieve gezondheid.  

Lector Suzan van der Pas: “effectief samenwerken vraagt lef om te vertragen en werkelijk met elkaar te leren. Dan kunnen we pas impact maken”. 

Lees meer over de Werkplaats