Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, De Haagse Hogeschool en de Vrije Universiteit zijn gestart met een gemeenschappelijk onderzoek. Vanuit elk hun unieke invalshoek onderzoeken de drie instellingen internationale studentmobiliteit en arbeidsmarktsucces van afgestudeerden in het Nederlandse hoger onderwijs.

Als basis van dit onderzoek dient de dataset ‘Grenzeloos Studeren’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze set bevat data van een steekproef die is gehouden onder alle afgestudeerden uit het hoger onderwijs uit de studiejaren 2021-2022 en 2022-2023, en is samen met Nuffic en het Ministerie van Onderwijs & Cultuur (OCW) opgesteld. Het CBS heeft de data van de respondenten verrijkt met gegevens over arbeidsmarktsucces.

Het doel van de drie onderzoekspartijen is een beter begrip van de mogelijke invloed van internationale studentmobiliteit (credit mobility / uitwisseling) op het arbeidsmarktsucces van afgestudeerden. Daarbij is er extra aandacht in het onderzoek voor kansengelijkheid en de ondersteuning van studenten met functiebeperkingen.

Nuffic onderzoekt de hoofdthema’s uit de dataset: de internationale studie-ervaring van studenten, zowel in het buitenland als bij internationale lesactiviteiten in Nederland, wat zij van die ervaringen vooral hebben geleerd en welk effect dit volgens hen heeft gehad op het vinden van werk. 

“Wij zijn erg blij dat wij als Nuffic ook steeds meer met onderzoekers uit het hbo en wo samenwerken om maatschappelijk belangrijke vraagstukken uit te zoeken” – Chris Bergholtz en Saoradh Favier, Nuffic 

De onderzoekers van De Haagse Hogeschool, Theo Bakker, lector Learning Technology & Analytics, en Jos Beelen, lector Global Learning, richten zich op verschillen in kansengelijkheid op het hebben van een internationale ervaring en het vinden van werk. 

“Ook in internationalisering voor studenten is kansengelijkheid nog niet vanzelfsprekend. Het is fantastisch dat Nuffic en de VU hier met ons onderzoek naar willen doen.” – Theo Bakker, lector Learning Technology & Analytics

De Vrije Universiteit, onder leiding van Sander Begeer, hoogleraar Diversiteit van Autisme, doet verdiepend onderzoek naar de studie-ervaring en het arbeidsmarktsucces van studenten met autisme. Ook hieraan werkt Theo Bakker mee, in vervolg op zijn promotieonderzoek naar de studievoortgang en het studiesucces van studenten met autisme. 

Aan het onderzoek werken verder mee onderzoekers Saoradh Favier, Ece Arat en Jonatan Weenink van Nuffic, Dennis Brouwer van De Haagse Hogeschool en Laura Eberlein van de VU. De eerste resultaten van het onderzoek worden verwacht in het najaar van dit jaar.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Theo Bakker, t.c.bakker@hhs.nl.