De coronacrisis heeft haar sporen nagelaten, gezien de krimp van de Haagse economie met 2 procent. Toch is de daling het kleinst onder de vier grootste gemeenten van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Governance of Urban Transitions van De Haagse Hogeschool in opdracht van de Gemeente Den Haag.

In de 'Staat van de Haagse Economie' is onderzocht wat de trends en ontwikkelingen zijn. Onderzoeker van kenniscentrum Governance of Urban Transitions Ayse Terzi ziet een aantal aandachtspunten. “De extreme personeelstekorten in de regio zijn verontrustend.” Wethouder Economie Saskia Bruines in een reactie op het onderzoek: “De economie in Den Haag veert terug, maar ik maak mij wel zorgen over de nog steeds bestaande grote mismatch op de arbeidsmarkt en de beperkte ruimte voor bedrijven. De arbeidsdeelname en arbeidsproductiviteit zijn relatief laag, terwijl er aan de andere kant een ontzettend groot tekort is aan personeel in diverse sectoren. Dit benadrukt de urgentie van het verbreden van de Haagse economie.” 

Inhaalslag in werkgelegenheid

Hoewel de Haagse economie over een langere periode achterblijft bij die van de andere drie grootste steden, is Den Haag op het gebied van werkgelegenheid een inhaalslag aan het maken. De werkloosheidscijfers laten inmiddels een dalende trend zien, zo blijkt uit het onderzoek. Het werkloosheidspercentage bedroeg in het tweede kwartaal van 2021 4,2%. Daarmee lag de werkloosheid in Den Haag lager dan in Amsterdam (4,9%) en Rotterdam (4,7%).

Groei werkgelegenheid door startende ZZP’ers

Het overgrote deel van de groei in de werkgelegenheid in de stad wordt gecreëerd door het MKB, waarvan een overgroot aandeel startende ZZP’er is. Den Haag kent relatief veel ZZP’ers. Daarvan is de groep met een langdurig laag huishoudinkomen ook relatief groot. Dr. Ayse Terzi: “Er is veel dynamiek rondom deze nieuwe bedrijven: zo stopt de helft van de eenmanszaken na vijf jaar. Dat is zorgelijk als je kijkt naar de lange termijn.”

Krappe arbeidsmarkt

Haagse ondernemers ondervinden last van de krappe arbeidsmarkt. Steeds vaker lukt het hen niet om geschikt personeel te vinden. Er is daar vooral behoefte aan praktisch opgeleid personeel. In de sectoren zorg en techniek zijn de personeelstekorten extreem. Terzi: “Voldoende personeel is cruciaal voor meer bedrijvigheid en de groei van de regionale economie.” Wethouder Bruines vult aan: “De inzet op nieuwe energie kan leiden tot meer banen. Vanuit ImpactCity en in Scheveningen Haven worden bijvoorbeeld veel kansen geboden voor bedrijven die werkzaam zijn in wind, geothermie en maritieme energie. Als sectoren waar kansen liggen voor groei komen de industrie, bouw, handel en logistiek naar voren. Het nieuwe stadsbestuur kan de bevindingen uit het onderzoek gebruiken voor de nieuwe economische uitvoeringsagenda."

Het onderzoek is ook voor een breder publiek interessant. Het AD publiceerde een artikel over de resultaten van het rapport.