Op 19 mei was er een ontwikkeltafel-plus voor jeugdhulpprofessionals in De Kiem in Westland. Belangrijke input vormden de resultaten en aanbevelingen van een aantal recente onderzoeken van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden: 

Lector Rob Gilsing hield hierover een inleiding. Het verslag dat Wouter Reith (docent-onderzoeker bij het lectoraat) maakte, kunt u  hier nalezen

Tolga Koklu, hoofd Operatiën van politie Eenheid Den Haag nam de publicatie in ontvangst. Hij benadrukte het belang van social media, en ook hoe goed en effectief die worden ingezet door de politie. De politie blijft een lerende organisatie, en het blijft een kwestie van het vinden van de juiste balans. De aandacht en ondersteuning vanuit het management is daarbij cruciaal.

Soms mag een burger meer dan de politie

Henry Koper, Landelijk projectleider webcare bij Nationale Politie, Programma social media

Onder leiding van lector Henno Theisens bespraken we huidige en toekomstige vraagstukken voor de politie. Dat varieerde van hele praktische vragen over wat wel en niet is toegestaan tot de vraag hoe je omgaat met negatieve berichten en polarisatie.

Ook kwam de vraag aan bod hoe nieuwe technologie, zoals Artificial Intelligence, een rol krijgt bij de digitalisering van de samenleving.

Vertrouwen is belangrijk, ook in de digitale wereld! Geef collega’s dit vertrouwen dat gericht op professionalisering

Malek Kariebo, digitaal wijkagent

De conclusie van het seminar was dat deze kennisdeling heel waardevol is, en dat die zeker een vervolg moet krijgen. We gaan in gesprek met politie Eenheid Den Haag hoe we dit vorm kunnen geven.

De gehele publicatie is hier te downloaden.