De Haagse Hogeschool presenteert nieuwe strategie 2023-2028. Hoe vergroten we de kansen van mensen in onze grootstedelijke omgeving? Hoe creëren we een duurzame energievoorziening en circulaire economie? Hoe zorgen we dat ouderen langer comfortabel in hun eigen huis kunnen blijven wonen en hoe helpt nieuwe technologie daarbij? Dit zijn enkele van de regionale en internationale maatschappelijke vraagstukken waar De Haagse Hogeschool dagelijks antwoorden voor ontwikkelt. Dit doen we via onderwijs en onderzoek, in nauwe samenwerking met het werkveld in de regio.

De komende jaren bouwen we verder aan De Haagse. De wereld verandert snel, daarom willen wij wendbaar zijn en vooruitlopen op ontwikkelingen om ons heen. “We hebben van de COVID-19-pandemie geleerd dat we moeten kunnen omgaan met onverwachte ontwikkelingen en de onzekerheden die hieruit voortkomen. Hier is een gezonde mate van wendbaarheid voor nodig”, vertelt Elisabeth Minnemann, voorzitter College van Bestuur van De Haagse. Ze vervolgt: “We hebben geleerd dat een crisis als de COVID-19-pandemie tot vernieuwing kan leiden. Dat die het tempo kan opschroeven waarmee wij veranderingen doorvoeren. Deze lessen nemen wij mee in de koers die we hebben uitgezet voor de komende zes jaar.”

Inclusieve community

Het nieuwe strategisch plan verbindt een hoge ambitie voor onderwijskwaliteit en onderzoek met een andere manier van organiseren. Dat is nodig, zodat we sneller en efficiënter om kunnen gaan met veranderende omstandigheden. Minnemann: “Daarom moeten wij ons onderwijs en onderzoek zo organiseren dat de hoge kwaliteit en maatwerk eenvoudiger te bereiken zijn.” Het welzijn van de studenten en medewerkers staat hierbij voorop. Oók voor Youri Hemelop, voorzitter van de Hogeschoolraad. “Werken aan een aantrekkelijke leer- en werkomgeving. Bij deze ontwikkeling willen we iedereen betrekken. Dit moet constructief, maar kritisch. Op deze manier kunnen we het potentieel van de Haagse optimaal inzetten.”

Duurzame en rechtvaardige wereld

Als hogeschool zijn we in de eerste plaats verantwoordelijk voor een hoogwaardige kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Maar onze verantwoordelijkheid gaat verder dan onze primaire taken. Minnemann: “Als internationale kennisinstelling, met een zeer diverse community, een sterke regionale inbedding en een breed palet aan faculteiten en kenniscentra zijn wij in een unieke positie om bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn dan ook stevig verankerd in ons onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en huisvesting.”
 

Lees hier het Instellingsplan.