Op 7 september 2022 vond de Joint Conference on Language Evolution plaats in Japan. Onderzoeker Kees Sommer presenteerde online over het onderzoek van zijn team met als onderwerp ‘How self-domestication and prosociality may shape cross-modal language’.

Dit project valt binnen het veld van taalevolutie. Daar onderzoeken we hoe mensen zijn geëvolueerd om taal te beheersen. Ons project richt zich op het menselijke gedrag om zintuigen met elkaar te associëren. We zijn bijvoorbeeld geneigd om hogere tonen met lichtere kleuren te associëren, onafhankelijk van cultuur. We denken dat deze associaties belangrijk zijn geweest in de evolutie van taal, aangezien woorden hierdoor op een intuïtieve manier kunnen verwijzen naar betekenissen die met andere zintuigen worden waargenomen. Woorden met een “aa” klank verwijzen bijvoorbeeld vaak naar grotere voorwerpen dan woorden met een “ie” klank. Het is veel makkelijker om te communiceren als je deze associaties al deelt.

Daarbij zijn mensen geëvolueerd om socialer te zijn dan onze voorouders. Dit zorgde ervoor dat neurochemicaliën die sociaal gedrag stimuleren actiever werden. Diezelfde chemicaliën kunnen mensen gevoeliger maken voor deze associaties. Onze hypothese is daarom dat, doordat mensen evolueerden om socialer te zijn, deze neurochemicaliën actiever werden en dat dit de basis legde voor deze associaties. Deze hypothese hebben we onderzocht met een gedragsexperiment waar een aantal veelbelovende significante resultaten uit kwamen.

Wil je meer weten? Kijk hier om de video terug te kijken of de abstract te lezen.