In een internationaal, multicultureel team mondiale vraagstukken oplossen en je ontwikkelen tot wereldburger om de internationale arbeidsmarkt te bestormen. De Haagse organiseert iedere zomer The Hague Summer School waar studenten over de hele wereld, vanuit hun eigen culturele blik, zich buigen over mondiale vraagstukken. “Je leert met open ogen op een hele andere manier naar de wereld te kijken.”

“We leven allemaal in ons eigen cirkeltje, waar je ook ter wereld woont. Samenkomen, samen leren en samen ontdekken in een vergelijkende context brengt inzicht, wereldwijsheid en levenswijsheid”, aldus Karijn Nijhoff, senior onderzoeker op De Haagse en docent op The Hague Summer School, een modulaire cursus in de zomer van 2 of 4 weken. 

Internationalisering

Al sinds 2014 organiseert De Haagse een Summer School. “Het is een van onze uitingen van een speerpunt van onze hogeschool, internationalisering”, betoogt projectleider Casper Verschoor. Studenten van partneruniversiteiten over de hele wereld vliegen over om de zomercursus te volgen. “En dat is niet gek, want je steekt echt veel op. Je bereidt je voor op een toekomstige internationale carrière, verrijkt je persoonlijke groei en ontwikkelt je talenten door teamwork, debat en kennisdeling.”

Internationaal bedrijfsleven

De Summer School bestaat uit 2 modules die ieder 2 weken duren en 4 studiepunten opleveren. Het thema van de eerste module is de Future of Business and Social Challenges. 

Casper: “In de huidige tijd is het bedrijfsleven, ook dat in Nederland, sterk internationaal gericht. De meeste bedrijven werken in internationale settings met internationale werknemers. In een geglobaliseerde wereld is het niet meer alleen belangrijk om je Engels goed te beheersen, maar ook om goed te kunnen levellen met andere culturen en andere perspectieven.” Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de digitalisering van geld, de kansen van blockchain en sustainable entrepeneurship. 

Vredespaleis

De stad Den Haag staat internationaal natuurlijk bekend als hoofdstad van vrede en rechtvaardigheid. Dat is dan ook het thema van de tweede module van de Summer School. Er wordt een programma aangeboden gericht op de bescherming van mensenrechten, democratie en het rechtsstaatbeginsel. “En natuurlijk mag een bezoek aan het Vredespaleis niet ontbreken”, meent Casper. 

Gewoon ervaren

Tijdens de eerste module geeft Karijn colleges over onder meer migratie, haar onderzoeksthema. “Ik ga dieper in op de migratiegeschiedenis en de migratietheorie. Wat is een vluchteling en welke rechten zijn daaraan verbonden. Een student uit Amerika kan dan een heel ander perspectief hebben dan een student uit Zuid-Korea. Juist die vergelijking en het kennismaken met andere opvattingen maakt de Summer School bijzonder waardevol. Informatie is informatie, maar begrip daarvan kun je niet van het internet halen. Dat moet je gewoon ervaren.”

Multiculturele teams

Door in multiculturele teams te werken wordt de kennismaking en het begrip voor de andere opvatting vanzelf gestimuleerd. Casper heeft zelf een tijd in China gewerkt en kijkt nu met andere ogen naar de tweede economie van de wereld. In het westen heerst het beeld van een stugge, moeilijk toegankelijke cultuur. Ik ben juist veel hartelijkheid en openheid tegengekomen. Mensen zijn uiteindelijk allemaal mensen. Hoe breder je blik op de wereld, hoe meer je op een andere manier leert kijken.”

Avondje bowlen

Naast het inhoudelijke programma is er ook een sociaal programma. “Studenten van de Summer School gaan op excursie naar Rotterdam, Amsterdam en ontmoeten elkaar informeel op barbecues of een avondje bowlen”, vertelt Casper. “En dat is minstens zo belangrijk.”

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in de Summer School, kijk dan hier voor alle informatie.