Hoe willen ouderen in de Delftse wijk Tanthof wonen? Welke drempels ervaren zij bij het realiseren van hun wensen en welke mogelijkheden zien zij? In de documentaire ‘Van deur tot deur’ brengen ouderen zelf verhalen in beeld over het wonen op oudere leeftijd. Het resultaat: een inspirerende en informatieve film over wensen, belemmeringen en mogelijkheden. Onderzoekers van het lectoraat Urban Ageing ondersteunden de ouderen in het proces. De ouderen ontwikkelden zich tijdens het maken van de film niet alleen tot filmmakers: het bracht mensen samen en ze werden ook film’makkers’.

We worden steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen. Hoewel deze zogeheten vergrijzing een landelijk fenomeen is, is het in de Delftse wijk Tanthof nog sterker aanwezig. In deze wijk is het aandeel bewoners van 65 jaar of ouder de laatste jaren flink gestegen. Dit komt door het grote aandeel ‘empty nesters’: bewoners van het eerste uur van wie de kinderen het huis hebben verlaten. 

Verhuizen?

De documentaire ‘Van deur tot deur’ brengt de dilemma’s die de ouderen ervaren in beeld. Sommige ouderen staan open voor een nieuwe woning die beter aansluit op hun huidige of toekomstige behoeften, zoals een gelijkvloerse woning. Die verhuiswens wordt ook ingegeven doordat sommige ouderen zich bezwaard voelen dat zij een grote eengezinswoning ‘bezet’ houden met slechts één of twee personen: “Onze woning is eigenlijk gewoon te groot. Het is heerlijk wonen, maar het is natuurlijk niet nodig. Ik gun het andere gezinnen ook om hier te wonen.”

Drempels

In de documentaire vertellen ouderen over drempels die zij ervaren als zij op zoek gaan naar een nieuwe woning. Er is weinig tot geen passend aanbod (“Niente”). Daarnaast is een verhuizing veel geregel en men wil soms liever in de eigen vertrouwde buurt blijven wonen. En niet onbelangrijk: per saldo gaat men er na een verhuizing vaak op achteruit. Vaak moeten ze meer betalen voor minder ruimte en “daar wringt het”. De documentairemakers doen een aantal voorstellen om uit dit spanningsveld te komen, zoals een financiële tegemoetkoming bij verhuizen, het creëren van een aantrekkelijk woningaanbod voor ouderen en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe woonvormen.

 

Van idee tot film

De ouderen kwamen gedurende een half jaar wekelijks samen met docent-onderzoekers Zsuzsu Tavy  en Joost van Vliet van het lectoraat Urban Ageing en filmprofessional Kim Schonewille. De ouderen hebben samen het thema wonen onderzocht door ervaringen te delen met elkaar en andere buurtbewoners. Ook leerden zij zelf een film te maken: van het filmen met een iPad en het gebruik van beeldtaal tot het maken van een storyboard en het opbouwen van een verhaal. Zo ontwikkelden de ouderen zelf het idee van de film, gingen ze de wijk in om te filmen en interviewden elkaar en Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Wmo en sport. Ze bepaalden samen de opbouw en inhoud van de film.

 

Waardevol

Deze vorm van onderzoek is niet alleen heel waardevol omdat het samen maken van een film mensen helpt hun perspectief te verkennen en te delen. Ook kan het andere mooie dingen brengen voor de deelnemers zelf. Zij ervaarden veel plezier aan de samenwerking, leerden nieuwe dingen en leerden elkaar goed kennen. Op de aftiteling hebben zij zichzelf dan ook vermeld als filmma(k)kers, tekenend voor de vriendschappen die zijn ontstaan. 

 

Samenwerking

De documentaire is een project van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag-Leiden vanuit het lectoraat Urban Ageing.
Het werd financieel mede mogelijk gemaakt door het RCOAK en Regieorgaan SIA.

 

Meer informatie