Een nieuwe opleidingsvariant die in een grote behoefte voorziet, zeker in Den Haag en omstreken. Een geïntegreerd dubbel programma voor ambitieuze studenten die de uitdaging aangaan in maximaal vijf jaar twee hbo-diploma’s te behalen. De opleiding tot leraar basisonderwijs (Pabo) en de opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding (Halo) van De Haagse Hogeschool slaan de handen ineen.

Het is een bekend probleem: het groeiend tekort aan leraren in het basisonderwijs, en in de Randstad is de situatie het nijpendst. Dat vraagt om nieuwe ideeën en bij de Pabo en Halo van De Haagse Hogeschool hebben ze deze handschoen opgenomen. Aangezien er heel wat aanstaande studenten zijn die het lastig vinden te kiezen tussen de twee studierichtingen, omdat ze interesse hebben in beide, komen de Pabo en Halo met een gezamenlijk leertraject. De voorbereidingen zijn gestart en de route gaat in september 2023 van start.

Snel dubbele bevoegdheid

Er zijn meer hogescholen die deze combinatie aanbieden, toch is er een groot verschil in de aanpak van De Haagse. Het gaat om een volledig geïntegreerde opleiding. Er is momenteel veel overlap tussen de Pabo en Halo, onder meer met stages en didactiek. Door te kijken welke onderdelen vakspecifiek zijn en welke generiek, worden de opleidingen slim in elkaar geschoven. Zo hoeven studenten van de combi-opleiding niet tweemaal hetzelfde te doen, ook niet twee afstudeerscripties. Juist door het generieke van twee kanten te bekijken tijdens de lessen, worden inzicht en kennis nog meer versterkt. De gecombineerde opleidingsvariant scheelt maar liefst drie jaar, want ze kunnen in vijf jaar afstuderen, met beide diploma’s op zak.

Winst voor de student dus, die wel over de ambitie en inzet moet beschikken om het hele traject in vijf jaar te doorlopen en het type is dat graag wordt uitgedaagd tot een leven lang ontwikkelen. Maar ook winst voor de regio, want er komt over zes jaar een nieuwe lichting aan die breed inzetbaar is en de nood aan leraren helpt te lenigen. De Pabo van De Haagse werkt als Opleidingsschool Zuid-West Holland samen met vijf schoolbesturen in de regio, om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften.

Gezonde school

Een van die behoeften is voldoende leerkrachten voor bewegingsonderwijs, om leerlingen met het oog op hun lichamelijke én geestelijke gezondheid minimaal twee uur gymles per week te kunnen bieden. Een onderwijzer met de gecombineerde Pabo-Halo-achtergrond weet als geen ander wat daarvoor nodig is. Een gezonde basis- en middelbare school vergt een andere rol van de persoon die voor de klas staat en de nieuwe generatie leraren met dubbele bevoegdheid is uitstekend in staat die rol te vervullen.

Zeker, van de studenten wordt veel gevraagd: ze volgen een intensief traject. Daar staat tegenover dat deze gecombineerde opleidingsvariant hen zo veel mogelijk tegemoetkomt, met veel flexibiliteit en maatwerk als norm. Dus: leren in eigen tempo, naar wens in de schoolbanken of online, in overleg bepalen wat het beste bij je persoonlijke leerroute past en inspelen op wat iedere afzonderlijke student nodig heeft, gecombineerd met een stevige begeleiding vanuit de opleiding. Het vereist veel zelfstandigheid, maar ook dat sluit goed aan bij deze innovatieve studie. Zo werpt De Haagse Hogeschool zich met de Pabo-Halo-opleidingsvariant op als educatieve kracht die betekenisvol is en blijft voor de regio.

 

Meer informatie over de opleiding Pabo/Halo