Mooi nieuws voor het praktijkgericht onderzoek binnen De Haagse Hogeschool! Dr. Barbara Warwas (lector Multilevel Regulation) en dr. Naomi van Stapele (lector Inclusive Education) hebben gezamenlijk de prestigieuze Comenius Leadership Fellow beurs toegekend gekregen. Met deze beurs van maar liefst 500.000 euro gaan zij een baanbrekend project leiden bij De Haagse, voor het ontwikkelen van een Peer Mediation Training

Pedagogie van ongemak 

Dr. Warwas, de hoofdaanvrager, en dr. van Stapele, de medeaanvrager, zullen met hun teams binnen De Haagse een innovatieve training voor relationele peer mediation ontwikkelen. Deze training is gebaseerd op de zogenaamde 'pedagogie van ongemak'. In tegenstelling tot de traditionele onderwijsmethodes, die vaak individualisme en competitiviteit bevorderen, richt dit project zich op het stimuleren van affectief leren. Het doel is om studenten te leren omgaan met diverse en soms tegenstrijdige emoties, en hen in staat te stellen vanuit ongemak te groeien in relationele en intellectuele flexibiliteit.

Het project omvat een reeks forums voor het delen van verhalen, kritische dialogen en intensieve trainingen. Uiteindelijk zal er een relationele peer mediation kliniek worden opgezet binnen De Haagse Hogeschool. Hier leren studenten om met ongemak om te gaan en daardoor samen sterker en veerkrachtiger te worden. Daarnaast zal er een innovatief model voor affectief leren worden ontwikkeld, dat niet alleen binnen De Haagse, maar ook daarbuiten toepasbaar is.

Een stap vooruit in de onderwijsambities van De Haagse Hogeschool

Volgens de oproep tot voorstellen van de Comenius-beurs is het doel van een Leadership Fellow om de onderwijskundige ambities van de instelling een impuls te geven en andere onderwijzers te inspireren. Het project zal worden gehuisvest bij de BRV-faculteit en nauw samenwerken met het kenniscentrum Global and Inclusive Learning, naast andere onderwijseenheden binnen De Haagse.

Arend Hardorff, (lid College van Bestuur), benadrukt het belang van dit project: 

“Dit is geweldig nieuws voor Barbara en Naomi, en geweldig nieuws voor De Haagse. Dit project raakt aan de kern van ons nieuwe instellingsplan en zal ons helpen onze strategische ambities op o.a. het gebied van een rechtvaardige samenleving en kwaliteit van onderwijs te realiseren. Tijdens de vorming van de adviesraad voor het project is de kernaspiratie van dit project met enthousiasme ontvangen door collega's van verschillende onderwijsteams en - het allerbelangrijkste—door studenten. Ik wens Barbara en Naomi veel succes bij het ontwerpen en implementeren van deze onderwijskundige innovatie binnen De Haagse Hogeschool.”

Doe mee!

Het projectteam nodigt studenten, docenten en andere onderwijsspecialisten van de HHS uit om mee te doen aan dit inspirerende initiatief. Er zijn veel mogelijkheden om mee te doen, waarover we binnenkort zullen communiceren. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Barbara of Naomi voor meer informatie. We kijken ernaar uit om na de zomervakantie meer over dit project te delen!

 

dr. Barbara Warwas                                        dr. Naomi van Stapele
b.a..warwas@hhs.nl                                        n.vanstapele@hhs.nl