Best practice begon met een rood busje op het achterterrein

Een busje achter het gebouw van De Haagse Hogeschool? Waarom staat dat daar? Twee docenten Communication and Multimedia Design lopen er toevallig langs. Hun gesprek over het nieuwe vak Psychology for Design and User Testing stokt. Nieuwsgierig lopen ze op het busje af. Het is het begin van een samenwerking die bijna model staat voor hoe een opleiding en een dienst elkaar kunnen versterken. Een gesprek met Vera Wieringa, product owner van de website van De Haagse, CMD-docente Lydia The en de studenten Robin van der Wal en Julia Luyben. “Zo’n samenwerking wil iedere opleiding wel organiseren!”

Deze toevallige ontmoeting speelt zich af in mei 2023. Vera Wieringa werkt nog niet zo heel lang bij de dienst OKC en is sinds begin januari als product owner verantwoordelijk voor de nieuwe website van De Haagse. “Voor het 24/7 in de lucht houden ervan. Voor de optimale aansluiting op de behoeften van de doelgroep. Voor de doorontwikkeling van de website.” In jargon heet die nieuwe website een MVP, een minimal viable product. “De website is in een basisvorm opgeleverd, daarna ga je doorontwikkelen. Het eerste jaar na livegang hebben we verschillende verbeteringen doorgevoerd op belangrijke onderdelen van de website. Maar daarvoor hebben we de website eerst laten testen door de doelgroep. Dat was ik daar in dat busje twee dagen aan het doen: ik had eerst een aantal studiezoekers geworven. De opdrachten die ik hen in het mobiele testlab liet doen, moesten mij nieuwe inzichten geven over hoe gebruiksvriendelijk onze nieuwe website was. Een grote klus, maar ook erg leuk om te doen. Want een van de mooiste aspecten van mijn rol als product owner is om te zien hoe anderen met jouw product aan de slag gaan.”

Verrassende mogelijkheid

Lydia The en haar collega Heleen Rutgers hebben in die meimaand net een nieuw vak ontwikkeld. Psychology for Design and User Testing voor de opleiding CMD. Lydia: “Dat is een bundeling van bestaande vakken over user testing en interactiepsychologie. Toen we Vera tegenkwamen, waren wij aan het sparren hoe we het vak konden koppelen aan een praktijksituatie. En hoe tof het zou zijn wanneer we een testlab konden opzetten. Noem het toeval of niet, maar dat vreemde busje op die ongewone plek was precies een voorbeeld van een testlab dat we zochten.”

Toen we Vera tegenkwamen, waren we aan het sparren hoe we het vak konden koppelen aan een praktijksituatie

Vera: “Toen ik in contact kwam met Lydia en Heleen en hoorde waar zij mee bezig waren, dacht ik: één en één is twee. Wij hebben dus op de hogeschool een opleiding die studenten precies wil leren waarvoor ik mensen moet inhuren. Studenten die qua leeftijd nog redelijk dicht bij de studiezoekers staan met wie we de website testen. De optie om samen te gaan werken met CMD was voor mij een verrassende mogelijkheid die ik met twee handen heb aangepakt. Het is fijn wanneer je als opleiding en dienst wat voor elkaar kunt betekenen.”

Motiverend

Robin en Julia zijn beiden tweedejaarsstudenten die het nieuwe vak hebben gevolgd. Robin: “Aanvankelijk was het een van de opdrachten die je voor school moest doen. Het duurde even voordat indaalde dat deze opdracht voor een echte opdrachtgever was en belangrijk is voor De Haagse Hogeschool.” Julia: “We hebben eerst als professionals gekeken wat we zelf van de website vonden. Welke dingen nog verbeterd konden worden. Waar we de deelnemers, studiezoekers, specifiek naar wilden vragen. Op basis daarvan maakten we een testplan dat we vervolgens met een aantal zelf geworven gebruikers uitvoerden.” Robin: “Ik vond het heel motiverend om aan een ‘echte’ opdracht te werken, waarvan de inzichten ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden.”

Waardevol

Vera: “Ik ben superblij met jullie verslagen, daar krijg ik echt energie van. Het is heel waardevol wat we uit jullie rapporten hebben gehaald. Neem iets simpels als de zoekbalk. Die blijkt erg belangrijk voor de bezoekers van de website. Hij heeft nu al een prominentere plaats gekregen direct boven de filteropties. Maar wellicht moeten we die nog duidelijker maken. Voor ons was dat blijkbaar een blinde vlek. Met deze rapportages kunnen we zo’n aanpassing onderbouwen en gericht doorvoeren.”

‘Laat ons de vragen stellen’

Ook de webpagina over de nieuwe wervingscampagne ‘Morgen is van mij’ is door gebruikers getest. Vera: “Tijdens de Open Dag op 5 oktober hebben we een Open UX testlab georganiseerd in samenwerking met de opleiding CMD. We hebben daarvoor in duo’s gewerkt. Ik stelde de vragen aan de studiezoekers en de studenten maakten een verslag van de test. Al gauw zeiden zij: laat ons de volgende keer maar de vragen stellen. Het belangrijkste is dat je bij de studiezoekers goed introduceert waarvoor je dit doet. Je moet zorgen voor een open sfeer waarin het draait om de bevindingen van de studiezoeker met wie je de website test. Dat is een heel belangrijke vaardigheid die je als CMD-student ontwikkelt.”

Mes snijdt aan zo veel kanten

De kracht van de samenwerking is dat daarin het mes aan zo veel kanten snijdt. Vera: “We hadden op 5 oktober tijdens de Open Dag de doelgroep in huis. Die konden we laagdrempelig vragen om deel te nemen aan de test. Op basis van die data kan ik onderdelen van de website verbeteren. Door mee te doen aan de testen ervaren studiekiezers wat zij tijdens de opleiding gaan leren. En de opleiding CMD had een leuke, interactieve workshop op het programma tijdens de Open Dag.” Lydia: “In die workshop konden we studiekiezers laten zien wat je onder andere bij CMD leert.”

Als tester moet je je continu bewust zijn van het feit dat je de website test en niet de studiezoeker

Lydia: “We testen de website, niet de studiezoeker. Daarvan moet je je als tester continu bewust zijn. Die deelnemer kan alles zeggen wat ie wil. Er is geen goed of fout antwoord. Als tester kun je daar ook heel erg in helpen. Is iemand kortaf, zenuwachtig of heel voorzichtig in het antwoorden, dan is het jouw taak als tester om de studiezoeker op z’n gemak te stellen en daarna door te vragen. Dat zijn precies de dingen die we jullie leren te doen in het vak Psychology of Design and User Testing.”

Casus dicht bij studenten

Vera vindt het heel leuk om als product owner van de website betrokken te blijven bij de opleiding CMD. Lydia: “Graag. We hebben als opleiding hiermee een zeer interessante casus, die dicht bij de tweedejaarsstudenten staat.” Gloort er ergens aan de CMD-horizon een minor voor het derde jaar? Lydia: “Wie weet. We denken na hoe we deze leerlijn, echt een specialisme in het werkveld, meer kunnen verweven in het hele curriculum. Dan zou een minor perfect zijn voor studenten die professioneel user tester willen worden en die daarin meer verdieping zoeken.” Of Robin die richting kiest, weet hen nog niet. Julia is daar meer uitgesproken over. “Ik heb net een snuffelstage als user tester afgerond. Dit vak heeft wel mijn interesse gewekt. Ik denk erover hierin verder te gaan.”

Mooie best practice

Lydia: “Ik deel deze samenwerking graag zo breed mogelijk, omdat er volgens mij zo veel meer kansen zijn voor samenwerking binnen de hogeschool. Ik hoop dat meer opleidingen die kansen gaan zien. De samenwerking met Vera is voor CMD echt een best practice die de opleiding goed in de schijnwerpers zet.” Zo’n best practice kan beginnen met een rood busje op een ongewone plek achter het schoolgebouw.