In dit project ontwikkelt De Haagse Hogeschool een interventie die gericht is op drie basisprincipes van veilig digitaal ondernemen: inventariseer kwetsbaarheden, voer updates uit en voorkom malware. Het unieke aan deze interventie is dat ondernemers zich niet hoeven aan te melden, het biedt dus de mogelijkheid om alle ondernemers in een bepaalde regio of branche een op-maat gemaakt rapport te sturen met resultaten van de kwetsbaarheden meting, risicocommunicatie en een handelingsperspectief. Deze maatregelen zijn gemeten met een geautomatiseerde kwetsbaarhedenmeting. Dankzij een voor- en nameting kan de effectiviteit van de interventie getoetst worden. De Haagse Hogeschool werkt in dit project samen met Threadstone (ontwikkelaar van de meting) en PVO Den Haag.  

Binnen de studie Evidence-based werken aan cyberweerbaarheid kijken we naar het procesverloop (hoe is het project uitgevoerd?) en de potentiële werkzame elementen (werkt het project en waarom?). Door middel van deze procesevaluaties streven we ernaar om inzicht te krijgen in de essentiële voorwaarden die nodig zijn om een project over digitale weerbaarheid succesvol te laten verlopen.  

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden tot opschaling naar andere regio’s van het land. Naast procesevaluaties voeren we ook effectevaluatiestudies uit, doen we onderzoek naar de positieve benadering van digitale weerbaarheid, waarbij de mens centraal staat als oplossing, en kijken we hoe we het mkb het beste kunnen bereiken voor initiatieven op het gebied van digitale weerbaarheid. Deze studie wordt uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).    

Bekijk hier de factsheet ‘evidence based cyber security gedragsinterventie’.

 

Expertisenetwerk Cyberweerbaar NL  

Deze studie is onderdeel van het Expertisenetwerk Cyberweerbaarheid NL. Het doel van het Expertise netwerk Cyberweerbaar NL is om de cyberweerbaarheid in Nederland te versterken. Dit doen we in een achtjarig onderzoeksprogramma dat loopt van 2023 tot 2031. Dit programma wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA. Met het initiatief SPRONG stimuleert SIA de samenwerking, kwaliteit en impact van praktijkgericht onderzoek van hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen. 

Meer weten? 

Lees meer over het project: https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/evidence-based-cybersecurity-gedragsinterventie