Docent-onderzoeker Theo de Joode krijgt voor zijn onderzoek ‘Bouwen aan een integraal duurzaamheidscurriculum voor het hoger economisch beroepsonderwijs’ een Promotiebeurs voor leraren vanuit NWO toegekend. Vanuit lectoraat New Finance wil hij de komende 5 jaar op basis van onderzoek bouwstenen ontwikkelen waarmee duurzaamheid volledig in het curriculum opgenomen kan worden.

De politiek en samenleving doen steeds meer een beroep op bedrijven om duurzaamheid op te nemen in de bedrijfsvoering. Het hoger economisch beroepsonderwijs komt hieraan deels tegemoet door het aanbieden van min of meer op zichzelf staande duurzaamheidsvakken. “Dat is natuurlijk al een mooie stap, maar ik zie wel dat het voor studenten dan moeilijk is om de link te leggen tussen duurzaamheid en de reguliere vakken die ze volgen,” vertelt Theo. “Op dit moment geven we studenten nog steeds het bedrijfsbeeld mee dat meer winst – al dan niet voor de aandeelhouders - centraal staat bij bedrijven. Dat past eigenlijk niet meer in deze tijd.”

Te veel over cijfers en geld

Een nieuwe economie, een economie die deugt, ligt Theo na aan het hart. “Ik vind dat economie te veel gaat over cijfers en geld. Het zou meer kunnen draaien om mensen, welzijn en duurzaamheid. Zo is het mij al jaren geleden gelukt om voor mijn studie Bedrijfseconomie een eindscriptie te schrijven zonder getallen erin. Dat ik met mijn onderzoek iets kan betekenen en kan bijdragen aan volgende stappen naar een nieuwe economie, motiveert me enorm.”  

Concrete aanpak

Theo streeft er naar niet alleen kennis op te doen tijdens zijn onderzoek, maar ook bruikbare producten op te leveren. “Een onderdeel van het onderzoek is het in kaart brengen wat er nu in zowel het formele als informele curriculum gedaan wordt met duurzaamheid. Ik ben benieuwd of daar al andere bedrijfsbeelden bij passen en of daar dan ook andere mensbeelden bij horen. De volgende stap is dat ik in samenwerking met het mkb, grootbedrijf, alumni, studenten en docenten ga kijken hoe we kunnen voldoen aan de verwachtingen vanuit de politiek. Daar wil ik heel concrete oplossingen voor kunnen bieden. Denk voor het onderwijs bijvoorbeeld aan modulebeschrijvingen of aanpassingen in de landelijke ‘learning outcomes’.”

Meer informatie

Theo werkt als docent bij diverse opleidingen binnen de faculteit Business, Finance & Marketing. Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan het lectoraat New Finance binnen kenniscentrum Digital Operations & Finance. 

Ben je geïnteresseerd in dit onderzoek? Laat het Theo weten: t.dejoode@hhs.nl