Deze week zijn de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2021 (NSE) gepubliceerd op de website van keuzegids123. De NSE is een jaarlijks terugkerend landelijk onderzoek naar studenttevredenheid in het hoger onderwijs. De Haagse Hogeschool scoort in de NSE op twee derde van de onderwerpen sterk. Op vragen over ‘studiefaciliteiten’, ‘gevoel van veiligheid en betrokkenheid contact’ geven studenten aan het meest tevreden te zijn. Daar zijn wij trots op, omdat deze waarden tijdens een pandemie extra onder druk staan.

Ook kunnen we met grote tevredenheid kijken naar de scores op onze eigen geformuleerde instellingsvragen rondom het thema ‘Wereldburgerschap’. Deze instellingsvragen, die onder andere gaan over een respectvolle omgang met elkaar, het aanleren van een open en nieuwsgierige houding, het omgaan met verschillende culturele achtergronden en het hebben van een kritische blik, krijgen uitsluitend sterke scores en vormen de hoogste (interne) scores in het gehele onderzoek. Op deze kernwaarde van De Haagse Hogeschool is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd door de opleidingen en dat is duidelijk terug te zien in de resultaten.

NSE 2021

In 2020 ging de NSE niet door in verband met de pandemie. Voor de NSE 2021 is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld in samenwerking met onder meer de Vereniging Hogescholen.

De Haagse Hogeschool is blij dat de NSE is vernieuwd en dit jaar doorgang kon vinden, omdat wij het belangrijk vinden dat onze studenten hun stem (kunnen) laten horen. Echter, de aanpassingen maken een vergelijking met eerdere jaren lastig.

Aanleiding voor vervolg: in gesprek met studenten en docenten

De verschillen in scores van de Randstedelijke hogescholen, waartoe De Haagse Hogeschool behoort, zijn klein. Naar aanleiding van feedback uit de NSE 2018 is in samenspraak met studenten een uitgebreid pakket aan verbetermaatregelen doorgevoerd. Zo zijn onder meer de openingstijden van de bibliotheek verruimd en is de capaciteit van de studentpsychologen uitgebreid.

Ook dit jaar zullen we met studenten en docenten in gesprek gaan. Dit om het verhaal achter de scores inzichtelijk te maken en verbetermaatregelen te formuleren en door te voeren. De impact van de huidige pandemie op studenten maakt het des te belangrijker om de ervaringen van de student te horen.