Studenten van De Haagse Hogeschool zijn meer tevreden over hun opleiding, ervaren de sfeer als positief en voelen zich veilig om zichzelf te zijn op De Haagse. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2023 (NSE) van Studiekeuze123, waarvan de resultaten deze week bekend zijn gemaakt. Met deze mooie resultaten houdt onze hogeschool de stijgende lijn van de afgelopen jaren vast!  

Op veel thema’s van de NSE zien we sterke scores, die stabiel zijn ten opzichte van vorig jaar. Elisabeth Minnemann, voorzitter van het College van Bestuur: “Over vrijwel de hele linie boeken we resultaten om trots op te zijn, dat vertaalt zich in het opnieuw toegenomen resultaat voor de algemene tevredenheid van studenten.”  

“Als Haagse werken we dag in dag uit voor en met onze studenten,” aldus Arend Hardorff, lid van het College van Bestuur en portefeuillehouder Onderwijs en Kwaliteitszorg. “De resultaten bieden een mooie stimulans om te werken aan verdere verbetering van ons onderwijs.” 

Sociale veiligheid en sfeer 

Het College van Bestuur is in het bijzonder trots op de hoge scores rondom respectvol omgaan met elkaar, sociale veiligheid en sfeer. “Een veilige leeromgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor studentsucces. Daarom ben ik erg blij dat studenten De Haagse als een inclusieve community beleven. Ze geven aan zich veilig te voelen om zichzelf te zijn en dat docenten zorgen voor een prettige omgeving om vragen te stellen”, zegt Minnemann.  

Studentenwelzijn 

Nieuw dit jaar zijn de vragen over het welzijn van de studenten. Studenten geven aan dat het goed met hen gaat (3,72), maar vinden dat er binnen de opleiding nog meer aandacht zou moeten zijn voor hun welzijn (3,24). Hardorff: “Het welzijn van de studenten heeft een hoge prioriteit binnen onze hogeschool. De Haagse wil voor iedereen een prettige leeromgeving zijn. Komende jaren willen we dit thema verder versterken. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van buddy-projecten en aandacht voor dit onderwerp tijdens de introductieactiviteiten.”  

Over NSE 

De Nationale Studenten Enquête is een landelijk onderzoek waarin studenten jaarlijks hun mening geven over hun opleiding en instelling. De studenten worden bevraagd over uiteenlopende thema’s, zoals inhoud en opzet, studiefaciliteiten en de aansluiting op de beroepspraktijk. Arend Hardorff: “We hechten veel waarde aan de mening van onze studenten. Met onder andere de NSE kunnen zij echt hun stem laten horen. We zijn blij dat onze studenten aangeven meer tevreden te zijn dan vorig jaar en blijven onszelf continu verbeteren.”