‘Het Instellingsplan geeft mij de intrinsieke motivatie om hier te blijven werken’

Het is echt een unicum. In dezelfde maand promoveren en ook nog eens verkozen worden tot de meest duurzame docent hoger onderwijs in 2022. Die dubbele eer viel Rosa Groen te beurt. Zij mag zich sinds 24 november doctor noemen. En op de Dag van de Duurzaamheid waardeerde de jury haar grensoverstijgende en breed maatschappelijke manier van werken als docent. Die past bijna naadloos op de inhoud van het nieuwe Instellingsplan.

Zij is docent bij de opleiding European Studies en onderzoeker bij de European Impact Hub ofwel het lectoraat Changing Role of Europe, geleid door Mendeltje van Keulen. “Juist de combinatie van collegezaal en studeerkamer vind ik zo mooi. Heerlijk om met studenten uit te vinden hoe je een goed onderzoek opzet. Hoe je als onderzoeker een interview afneemt. Je ziet de studenten steeds zelfverzekerder worden.”

Honger naar kennis

“Onderzoek doen is voor mij verdieping vinden. En verdieping vinden is voor mij: je met de ander verbinden. Ik ben super geïnteresseerd in het brede veld van sociale wetenschap. Wat doen mensen om hun doelen te realiseren? Hoe lobbyen zij? Hoe komen ze op voor hun belangen? Hoe komt samenwerking tot stand? Er zit een honger naar kennis in mij.”

Intrinsieke motivatie

Rosa is een enthousiast ambassadeur van het nieuwe Instellingsplan. “Ik woon best ver weg. Het kost mij anderhalf uur fiets-bus-treinen om hier te komen. Toch blijf ik. Juist omdat De Haagse staat voor de dingen die je leest in het Instellingsplan: Mission Zero, het Europese perspectief, de focus op duurzaamheid en wereldburgerschap. Die dingen geven mij veel intrinsieke motivatie om hier te blijven werken.”

Met de trein

Alle ambities in het Instellingsplan spreken haar aan. Maar een paar springen er voor haar uit. “Neem de duurzame en rechtvaardige bedrijfsvoering. De Haagse committeert zich aan zero waste in 2030 en zero emission in 2040. De hogeschool onderschrijft al lange tijd de sustainable development goals (SDG’s) van de VN. Ik pleit er in dat verband voor dat docenten en studenten niet meer vliegen. In het voorjaar van 2023 heb ik een conferentie in Boedapest en in Helsinki. Ik ben van plan om beide keren met de trein erheen te reizen.”

Inclusie

Duurzaamheid en rechtvaardigheid, in Nederland en Europa. Daar maakt Rosa Groen zich ook de komende jaren sterk voor. “Ik ga ermee door studenten bewust te maken van de SDG’s. Ik blijf pleiten voor reizen per trein. Ik ga ook door met mijn onderzoek in de stad over gelijkheid en over hoe belangrijk Europa daarin is. Jongeren in de Schilderswijk ervaren veel onrecht. Ik laat hun merken dat veel Europese jongerenorganisaties voor hen opkomen. Ik wil faciliteren dat zij in contact komen met de beleidsmakers in de stad die het hebben over vrede en recht. Het is zo belangrijk dat jongeren op lokaal niveau worden gehoord. Dan werk je echt aan inclusie: nóg zo’n belangrijk thema uit het nieuwe Instellingsplan.”

 

In de serie Verhalen van De Haagse delen we portretten van collega’s en studenten, waarin zij vertellen over de verbinding tussen hun eigen drijfveren met het Instellingsplan.