(Fotografie: Hein Athmer)

Samen de wereld een beetje mooier maken. Dat is de opdracht waar de leden van Rotary-clubs over de hele wereld zich voor inzetten. Een opdracht waar ook De Haagse Hogeschool zich met onderwijs en onderzoek op dagelijkse basis voor inzet. Niet voor niets is het motto van De Haagse ‘Let’s change. You. Us. The world.’ Dus toen de gelegenheid zich voordeed om samen met de lokale Rotaryclubs Den Haag-Nieuwspoort, ’s-Gravenhage-Oost en Voorschoten-Leidschendam de districtsconferentie 2023 vorm te geven, was de keuze snel gemaakt. Met als resultaat dat op zaterdag 13 mei ruim 200 Rotaryleden, medewerkers en studenten van de hogeschool en overige geïnteresseerden op de hoofdvestiging van De Haagse Hogeschool samenkwamen voor een dagvullend programma met als rode draad het thema Vrede & Bestaansrecht.  

De dag ging van start met een welkomstwoord door zowel burgemeester van Zanen als van Elisabeth Minnemann, voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. 

De daaropvolgende eerste keynote-lezing werd verzorgd door prof. dr. mr. Ton Liefaard, hoogleraar Kinderrechten en vicedecaan aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, die bovendien daar de UNICEF-leerstoel Kinderrechten bekleedt. In zijn lezing ‘Participatie van kinderen: de intergenerationele betekenis van kinderrechten’ richtte hij zich op een van de meer innovatieve bepalingen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind: het participatierecht, ofwel het recht om te worden gehoord. De stem van kinderen wint aan belang, wat bijdraagt aan een inclusievere en weerbaardere samenleving. Aan de hand van een aantal actuele thema’s besprak Ton de betekenis van het recht op participatie van kinderen en brak hij een lans voor een inclusievere benadering van kinderen in besluitvorming die kinderen raakt, ook diegenen die nog niet zijn geboren. 

De tweede keynote-lezing werd gegeven door prof. dr. Tom Sauer, hoogleraar Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in internationale veiligheid, met name in kernwapenproblematiek. In zijn lezing sprak Tom over Rusland en het westen, waarbij hij pleitte voor een meer genuanceerde blik en een nuchtere aanpak van de oorlog op basis van wetmatigheden binnen de internationale politiek en rekening houdend met de geschiedenis. Het oorlogsnarratief domineert de media. Er is maar één schuldige en dat is Poetin. En er is maar één slachtoffer, de Oekraïense bevolking. Maar is dat zo? Heeft het westen ook geen boter op het hoofd? En als dat het geval is, wat zou er dan voor nodig zijn om te komen tot een narratief dat naar vrede leidt, voordat de situatie verder escaleert met rampzalige gevolgen? 

Tijdens zogeheten wereldcafé’s werden de twee lezingen door de bezoekers actief en zeer geanimeerd verder bediscussieerd. Aan alle tafels draaide het daarbij om de centrale vraag: wat kunnen wij, met wat we net allemaal hebben gehoord, en wat zou ons persoonlijke aandeel kunnen zijn om een concrete stap verder te zetten?  

Na de gezamenlijke lunch ging het programma verder met een serie van workshops verzorgd door leden van de Rotary in samenwerking met verschillende lectoren en onderzoekers van De Haagse. Er was voor ieder wat wils met thema’s als nieuwe verhoudingen in de samenleving, hoe rechtvaardig bewegen wij naar een duurzamere en eerlijkere wereld, hoe up to date is Den Haag nog als internationale stad van vrede en recht, bemiddelingsvaardigheden in formele en informele interacties, de rol van professionals voor inclusieve en gelijkwaardige ruimtes, rechten en plichten bij het meedoen en meepraten in de beroepscontext, en verdraagzaamheid en veelzijdigheid in de praktijk. 

Voor de kleinere bezoekers was er de SpaceBuzz, een educatieprogramma voor leerlingen in groep 7, gebaseerd op de missietraining van een astronaut. De SpaceBuzz is een ruim vijftien meter lang raketvoertuig, voorzien van de nieuwste 4D Virtual Reality (VR) technologie, die op zaterdag voor de hoofdingang van De Haagse Hogeschool was geland. Aan boord van de raket reizen de passagiers samen met commandant André Kuipers naar de ruimte, waar ze de aarde  zien door de ogen van een astronaut: als een blauwe oase van leven in een zwart, onherbergzaam heelal.