Hoe zorg je voor betere verhoudingen en sterke relaties binnen het hele Koninkrijk der Nederlanden? Op de eerste plaats door meer wederzijdse kennis en begrip. Als enige onderwijsinstelling in Nederland biedt De Haagse Hogeschool daarom sinds 2019 een minor over het Caribisch deel van het Koninkrijk aan. Vlak voor Koninkrijksdag (15 december) ondertekenden vertegenwoordigers van De Haagse Hogeschool en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten een overeenkomst waarin nu ook gezamenlijke ambities staan vastgelegd.

De opleidingsoverstijgende minor is te volgen aan de faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid van De Haagse Hogeschool. Initiatiefnemer Marcel Daniëls (Docent Bestuurskunde en Overheidsmanagement) zag dat er in het onderwijs nauwelijks aandacht was voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Om studenten – toekomstige beleidsmakers – daar meer over te leren, en om de samenwerking tussen Nederland en de eilanden te verbeteren, werd vervolgens de minor Koninkrijkszaken in het leven geroepen.  

Meer verbinding

'Werken binnen Koninkrijksverband vraagt om specifieke kennis en vaardigheden,' zegt Marcel Daniëls. 'Verbinding met de dagelijkse praktijk is daarbij cruciaal. Daarom is het zo mooi dat we de samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten nu hebben bekrachtigd in een overeenkomst met de eilanden zelf. We brengen gezamenlijk onder meer in kaart wat de behoeften zijn in de praktijk, en geven die een plaats in het onderwijs. Zo vergroten we de kennis van elkaars situatie, en daarmee ook het wederzijdse begrip.'

Samenwerking bekrachtigd

De samenwerking werd dinsdag op gepaste wijze bekrachtigd, één dag voor Koninkrijksdag; sinds 2005 wordt op 15 december jaarlijks de verbondenheid binnen het Koninkrijk gevierd. Rondom de ondertekening van de overeenkomsten kwamen de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten samen met betrokkenen van de Haagse Hogeschool en enkele studenten die de minor hebben gevolgd.

Naast de minor wordt er inmiddels, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, ook een meerdaagse cursus aangeboden aan ambtenaren. Ook voor die leervorm is veel belangstelling. De minor zelf wordt uitgebreid naar een programma van zes maanden. Ook daarbij werkt De Haagse Hogeschool samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die aansprekende praktijkopdrachten verzorgen, naast werkbezoeken en gastdocenten.

Meer dan alleen theorie

'Uniek aan de samenwerking, met het ministerie en nu ook met de eilanden zelf, is dat de minorstudenten zich niet alleen buigen over de achtergrond en over theoretische kwesties, maar dat ze ook daadwerkelijk opdrachten voor de eilanden gaan doen,' zegt Marcel Daniëls. 'Dat maakt de samenwerking heel specifiek en relevant, zowel nuttig voor de studenten als voor de eilanden. Op De Haagse Hogeschool leiden we wereldburgers op die straks het verschil kunnen maken. Die hun weg kennen binnen het hele Koninkrijk.'

Een van hen is derdejaars bestuurskundestudent Julian Brouwers (23). Hij volgde dit jaar de minor en hoopt binnenkort aan de slag te gaan voor de vaste commissie Koninkrijkszaken van de Tweede Kamer. 'Het mooie van de minor is dat hij heel praktijkgericht is: je kunt gelijk in gesprek met mensen uit de top van het vakgebied, van gevolmachtigde ministers tot Tweede Kamerleden. Je staat er direct heel dichtbij. Mede daardoor, en door de studiereis naar Curaçao, begrijp ik veel beter hoe het Koninkrijk in elkaar zit. Ik was al geïnteresseerd in de relaties met het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar nu weet ik het helemaal zeker: dit is het dossier waarop ik stage wil lopen en waar ik afstudeeronderzoek in wil doen. De minor was daar doorslaggevend in.'