In 2020 startte De Haagse met een minor Kinderrechten voor studenten van de opleidingen HBO-Rechten, Social Work, Pedagogiek en de PABO. Vanuit de behoefte naar authentieke casuïstiek zocht De Haagse daarbij de samenwerking met Stichting Onderwijsgeschillen. Lisa van Zanen, docent Pedagogiek bij De Haagse en Roswitha de Bekker en Krista te Mebel, beiden secretaris bij Onderwijsgeschillen, vertellen over de samenwerking.

De minor kinderrechten is in de zomer van 2020 opgestart vanuit het lectoraat Wereldburgerschap. “We hebben de minor zo opgebouwd dat er interdisciplinair moest worden samengewerkt tussen de studenten van de opleidingen HBO-Rechten, Social Work, Pedagogiek en de PABO. We wilden dat er aan de hand van authentieke casuïstiek uitwisseling zou plaatsvinden tussen de verschillende disciplines”, vertelt Lisa.

Frisse blik

Lisa benaderde Onderwijsgeschillen met het verzoek een bijdrage te leveren aan de minor. Roswitha: “Wij verzorgen wel vaker workshops binnen het onderwijs en begeleiden regelmatig stagiaires van hogescholen. We zien dat als onze maatschappelijke taak, maar studenten en stagiaires bieden ons vaak ook een frisse blik op de materie.”

Zinvol

Roswitha en Krista waren direct enthousiast over de interdisciplinaire aanpak van de minor. “Onze klachtencommissies en commissies op het terrein van passend onderwijs zijn namelijk ook interdisciplinair samengesteld. De voorzitter is altijd een jurist, de andere leden zijn jeugdartsen, orthopedagogen en andere professionals uit het veld. We waren dus erg nieuwsgierig naar de aanpak van de studenten”, aldus Roswitha.

Krista, zelf zowel orthopedagoog als jurist, vult aan: “Studenten worden vaak opgeleid binnen het eigen kader, dus ofwel het juridisch kader ofwel het pedagogisch kader. Ze komen er dan later in de praktijk pas achter dat die twee domeinen elkaar soms hard nodig hebben. Wij vinden het heel zinvol dat de studenten dit nu al in hun minor kunnen ervaren.”

Anna Stefanescu , 3e jaars student Hbo-Rechten
“Als student HBO-Rechten ben je altijd bezig met het toepassen van relevante wetgeving. Juist daarom is het echt een verrijking om deze minor te volgen, omdat er ook uitgebreid pedagogische en ethische aspecten in naar voren komen. Wetgeving is zo veel meer dan alleen een stoffige wettenbundel. Tijdens deze minor zie je de stof van een andere kant. Je leert namelijk ook welke psychologische en emotionele gevolgen juridische beslissingen met zich mee kunnen brengen.”

Actueel

Samen verzorgden Krista en Roswitha een deel van het studiemateriaal en een gastcollege over het onderwijs binnen het Kinderrechtenverdrag, de Wet passend onderwijs en de systeem- en kindfactoren die meespelen om het belang van het kind te bepalen. Ook leverden zij een casus aan. Krista: “Deze casus ging over passend onderwijs en was gebaseerd op een zaak uit onze dagelijkse praktijk. Uiteraard hebben we gezorgd dat de casus niet tot de zaak zelf te herleiden was. En we hebben hem geactualiseerd door er een coronaprobleem in te verwerken.”

Emel Yildiz, 3e jaars student Social Work
“Ik vond het heel interessant om vanuit verschillende invalshoeken naar een echte vraag uit de praktijk te kijken. Vanuit onze opleiding Social Work brengen wij het perspectief van het kind in. Denk aan de sociale en cognitieve ontwikkeling. De een kijkt meer naar de wet en de feiten, de ander meer naar het kind en gevoelens. Door beide perspectieven samen te brengen, krijg je een bredere kijk op de zaak.”

Hard gewerkt

Begin februari presenteerden de studenten in multidisciplinaire teams van vijf tot zeven studenten hun advies over de casus. “Roswitha en Krista volgden deze presentaties, vanwege de coronamaatregelen digitaal, vanuit de zittingszaal van Onderwijsgeschillen. Dat gaf het een mooi officieel tintje”, aldus Lisa. Roswitha. “We waren blij verrast met de adviezen, die allemaal heel verschillend waren. Sommige adviezen hadden een meer juridische invalshoek, terwijl een ander advies meer pedagogisch was ingestoken. Onze casus was best wel complex, maar we konden zien dat er hard aan was gewerkt."

Lisa Hegie, 3e jaars student Social Work
“Het is heel inspirerend om bezig te zijn met een echte vraag uit de praktijk. Wij hebben gekeken naar een casus waarin een kind zijn biologische vader niet mocht zien. Dat heeft natuurlijk allerlei gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. En vanuit juridisch perspectief heb je ook te maken met het recht van een kind op contact met zijn ouders. We hebben ons advies inmiddels gepresenteerd. Dat ging goed, al kregen we wel wat pittige vragen. Daar denken we nog over na, het zal ons advies alleen maar beter maken. En we hopen natuurlijk dat ons advies gebruikt gaat worden.”

Enthousiast

Terugkijkend zijn zowel De Haagse als Onderwijsgeschillen erg enthousiast over de samenwerking. Lisa: “Het is om meerdere reden een hele rijke minor gebleken. Het werken vanuit verschillende disciplines was voor de studenten soms moeilijk, want er was niet altijd direct één goed en helder antwoord op een vraagstuk. Ze hebben dus echt ervaren hoe het is om in de praktijk een afweging te moeten maken tussen verschillende belangen. Daarnaast hebben de studenten een breed beeld gekregen van de sociale kaart en de organisaties die zich met kinderrechten bezig houden.” Roswitha: “Uiteraard was dat ook een reden om mee te werken aan de minor. Wij hopen dat de studenten ook enthousiast zijn geraakt over het onderwijsrecht en Onderwijsgeschillen. Wij zijn in ieder geval erg enthousiast over de minor en zouden dan ook graag een bijdrage leveren aan het vervolg.”