Een slim bed in de Ziekenhuiskamer van de Toekomst, thuisconsulten met Google Glass en een 5-sterren hotelbeleving tijdens revalidatie. Het lectoraat Oncologische Zorg doet onderzoek naar praktische toepassingen die (kanker)patiënten ten goede komen. Op 20 april staat het lectoraat stil bij 5 jaar onderzoek tijdens een lustrumsymposium.

“We zoeken naar oplossingen die de zorg minder duur maken en op lange termijn waarschijnlijk leiden tot gezondheidswinst en een betere kwaliteit van leven. Hoe fitter en gezonder de patiënt bijvoorbeeld voorafgaand aan een operatie, hoe kleiner de kans op een gecompliceerde en dus dure operatie”, aldus lector dr. Joost van der Sijp die als chirurg-oncoloog ook werkzaam is in het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). 

Stad Zwolle

In de stad Zwolle wonen 127.000 mensen. Dat zijn bijna net zoveel inwoners als het aantal mensen dat ieder jaar de diagnose kanker krijgt in Nederland. Het sterftecijfer bij mannen en vrouwen is respectievelijk 24.000 en 20.000 per jaar. Ruwweg twee keer het inwoneraantal van Wassenaar. “Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die met kanker te maken heeft gehad”, vertelt Joost.

Betere voor- en nabehandeling

We leven langer en de kans op het krijgen van een vorm van kanker neemt daardoor toe. Toch daalt het aantal mensen dat sterft aan kanker sinds 2010 doordat de zorg voor kankerpatiënten voortdurend verbetert. Het lectoraat richt zich op onderzoek over betere voor- en nabehandeling en werkt nauw samen met HMC en andere zorginstellingen in de regio. “We faciliteren onderzoekplekken in de regio en betrekken studenten van onder andere de opleidingen Mens en Techniek| Bewegingstechnologie, HBO-V, Voeding en Diëtetiek en Industrieel Product Ontwerpen bij ons onderzoek.”

Better in, better out

Zo zijn studenten HBO-V samen met het lectoraat betrokken in het Medical Delta Living Lab Better In Better Out in het HMC. Daar wordt onderzoek verricht hoe een gezonde leefstijl voorafgaand aan een behandeling gestimuleerd kan worden. Want patiënten die fit zijn, herstellen sneller van een operatie. Joost: “Gezond eten en voldoende beweging kunnen we bijvoorbeeld stimuleren door het gebruik van apps.”

Huiskamer

Een patiënt herstelt ook sneller als in de ziekenhuiskamer mogelijkheden voor bewegen zijn. Met het project Ziekenhuiskamer van de Toekomst onderzoekt het lectoraat samen met HMC Antoniushove (technologische) innovaties, zoals een ‘slim’ ziekenhuisbed dat een aantal metingen (gewicht en beweging) kan uitvoeren. Studenten van de minor Oncologie voeren samen met studenten van Hotelschool The Hague het onderzoek ‘5 sterren thuissituatie’ uit. Joost: “Uit onderzoek blijkt dat patiënten die in een huiskameromgeving met hoge hospitality verblijven een kortere opnameduur hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld over geurbeleving, behangkeuze en natuurlijk goede voeding.”

Lustrumsymposium

Tijdens het lustrumsymposium op 20 april blikken een aantal bevlogen sprekers terug op deze en andere onderzoeksprojecten en kijken zij vooruit. Hoe kan regionale samenwerking bijvoorbeeld verder worden versterkt en hoe kan er optimaal worden bijgedragen aan een verdere verbetering van de zorg?