Een game spelen of naar kennisclips op YouTube kijken. Studenten van de opleiding Social Work krijgen diverse innovatieve leeractiviteiten aangeboden waarmee ze zelfstandig en activerend de lesstof kunnen opnemen. “Zelfstudie wordt toegankelijker en tijdens de colleges is tijd voor samenwerkend leren en diepgang”, vertelt opleidingsmanager Hester Brauer.

De COVID-crisis heeft de weg naar hybride onderwijs, zowel fysiek als digitaal, volgens Hester in een stroomversnelling gebracht. “We zijn al langer bezig om ons onderwijs te innoveren. Tijdens de coronapandemie zijn studenten en docenten meer gewend geraakt aan andere vormen van lesgeven. Met de inzet van nieuwe digitale tools willen we activerend leren stimuleren. Een van de speerpunten van De Haagse Hogeschool.”

Tekentafel

Samen met gameontwerper IJsfontein en productiehuis PixelX ging Hester om de tekentafel voor het ontwikkelen van games en video’s. “Gamification is inmiddels een begrip in onderwijsland”, betoogt projectmanager Maria de Lange van IJsfontein. “Door de lesstof speels en met humor aan te bieden komt de inhoudelijke boodschap veel beter aan, dan wanneer studenten alleen leren uit boeken.”

Metrogame

Zo ontwikkelde IJsfontein in samenspraak met de opleiding een metrogame waarbij de student virtueel met de metro reist naar verschillende haltes. Iedere halte is een opdracht. Door opdrachten te voltooien verdient de student kilometers, waarmee ze oefentoetsvragen vrijspelen bij de docent. Maria: “Spelelementen zoals competitie werken heel goed bij studenten.”

Kennisclips Social Work

Met PixelX ontwikkelde de opleiding kennisclips, video’s op YouTube van 6-11 minuten, over complexe kennis onderwerpen. Videoproducent Lisa van der Burgh: “We brengen moeilijke onderwerpen op speelse wijze over aan de student. Het is een soort NOS op 3, maar dan over Social Work thema’s.” De sprekers in de video’s zijn docenten van de opleiding. “Dat zorgt voor een gevoel van herkenning.”  

Mix aan leeractiviteiten

Het doel van deze nieuwe leervormen is volgens Hester om te komen tot “een mix aan leeractiviteiten die past bij persoonlijke leerstrategieën, ervaring en leeromstandigheden. Het maakt flexibiliteit in tempo, plaats en vorm mogelijk. “Door studenten thuis op een toegankelijke wijze de theoretische kennis aan te reiken zijn, komt er ruimte voor de docent om echt de diepte in te gaan en om studenten samen te laten werken en leren.” 

Onderzoek

Deze ontwikkeling wordt onderzocht door het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling. Hester: “Twee docenten zijn een breed onderzoek gestart naar de opbrengsten van gamification en doen participatief actieonderzoek gericht op concrete verandering van de onderwijspraktijk. Want docenten moeten natuurlijk omschakelen naar een nieuwe manier van lesgeven.” De resultaten worden bij interesse met andere opleidingen van De Haagse gedeeld.Benieuwd naar de kennisclips? Bekijk een voorbeeld via YouTube

Wil je meer weten over PixelX? Bekijk de website voor meer informatie.