Ondernemers met een zorgtechnologische innovatie die het Haagse sociaal domein slimmer en betaalbaarder kunnen maken, krijgen nu de mogelijkheid om hun oplossingen sneller op de markt te brengen. Het Living Lab Sociaal Domein en Technologie van de Haagse Hogeschool organiseert samen met de gemeente Den Haag en InnovationQuarter wekelijks online spreekuren waar ondernemers hun innovatie kunnen pitchen en advies kunnen ontvangen voor snellere implementatie in de zorgpraktijk.  

De online spreekuren vinden elke woensdag plaats en bieden ondernemers een unieke kans om in contact te komen met experts van de Haagse Hogeschool, gemeente Den Haag en InnovationQuarter. Tijdens deze spreekuren krijgen ondernemers de gelegenheid om hun zorgtechnologische innovaties te presenteren en advies op maat te ontvangen. Dit advies omvat onder andere mogelijke samenwerkingen in pilotprojecten, financieringsmogelijkheden, toelating tot start-up programma’s en waardevolle contacten binnen het uitgebreide netwerk van het Haagse sociaal domein.     

Investeren in een slimmer en betaalbaarder Haags sociaal domein 

In Den Haag neemt het aantal inwoners dat zorg nodig heeft gestaag toe, van jong tot oud. De betrokken partijen bij dit initiatief willen hier iets aan doen. Iedereen moet kwalitatieve zorg kunnen ontvangen, nu en in de toekomst. Daarom investeren we in ondernemers met innovatieve oplossingen die bijdragen aan een slimmer, betaalbaarder Haags sociaal domein.  

Succesvolle samenwerkingen 

Veel ondernemers hebben ons al gevonden en dit heeft vruchtbare samenwerkingen opgeleverd met start-ups en bedrijven zoals Cue2Walk, Envision, Hello 24/7, SeniorenTab en Wolk Heupairbag. 

Meer informatie en aanmelding 

Voor meer informatie en om je aan te melden voor een spreekuur, ga naar deze website.