De Haagse economie heeft zich snel en goed hersteld van de coronacrisis. Dat blijkt uit de derde editie van de monitor Staat van de Haagse Economie die het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions van De Haagse Hogeschool uitvoert in opdracht van de gemeente Den Haag.

Snel economisch herstel na eerste coronajaar

De Haagse economie heeft in 2021 laten zien een stuk veerkrachtiger te zijn dan tijdens de eerdere crisis in 2010. Zo was de economische krimp van 3,3% in het eerste coronajaar 2020 minder groot dan de totale landelijke krimp van 3,7%. Bovendien groeide de economie van Den Haag in 2021 alweer met 3,5% en nam het BBP toe met bijna 6%. Daarmee werd de economische groei voortgezet die voor de coronapandemie al was ingezet, zo concludeert onderzoeker van het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions Dr. Ayse Terzi. Net als in de rest van Nederland zette het economisch herstel in Den Haag in de eerste helft van 2022 door. In de tweede helft koelde de economie echter af, zowel landelijk als in de regio Den Haag.

“Voor de toekomstbestendigheid van de economische groei is het cruciaal dat de innovatiekracht van de regio versterkt, maar ook dat de regio toewerkt naar een duurzame economie. Of er sprake is van een versterking van de economische structuur en daarmee robuuste groei verwacht kan worden blijft een open vraag.”

Ayse Terzi, onderzoekster Kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Groei werkgelegenheid en daling werkeloosheid, maar brede welvaart in regio blijft achter

De economische groei in de gemeente Den Haag ging in 2021 gepaard met een groeiende werkgelegenheid in de regio. De groei kwam voor een groot deel door het aantal startende ZZP’ers; een groep die 18% van de banen voor haar rekening neemt. In het midden- en grootbedrijf bleef de groei beperkt. Het groeitempo van banen ligt hoger dan in de andere drie grote steden in Nederland. De gemeente is duidelijk bezig met een inhaalslag van de relatieve achterstand in werkgelegenheid. Ayse Terzi: “Dat economische groei zich vertaalt naar meer banen is een mooie ontwikkeling, maar Den Haag kent wel een laag niveau van brede welvaart waar nog veel vooruitgang in geboekt zou kunnen worden. Daar staat weer tegenover dat een goed woon- en leefklimaat zorgt voor het aantrekken en behouden van talent in de regio. Een belangrijke voorwaarde voor economische groei in stedelijke gebieden.”

Gemeente speelt in op onzekere toekomst

De verwachting is dat de Nederlandse economie minder hard zal groeien dan voorheen. Inflatie en het tekort aan arbeidskrachten en grondstoffen zijn hier belangrijke oorzaken van. Omdat Den Haag een grote tertiaire sector kent, is de gemeente minder crisisgevoelig dan de andere grote steden. Dat dempt het effect op de gemiddelde economische schommelingen in de regio. Toch moet de gemeente goed rekening houden met negatieve gevolgen voor de potentiële groei van de regionale economie. De onzekerheid over beschikbare arbeidskrachten, grondstoffen en bedrijfskosten, zijn een zorg voor ondernemers in vrijwel alle beroepsgroepen en sectoren. De gemeente werkt daarom aan een goed vestigingsklimaat om bedrijvigheid aan te trekken en ondernemers te helpen de economische potentie te verzilveren.

“Dat vraagt om een doorbraak in de realisatie van beschikbare bedrijfsruimte en een betere aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven.”

 Saskia Bruines (wethouder Economie, Gemeente Den Haag)

Lees hier het hele rapport (pdf).