Zeven hbo’s, zeven mbo’s, twee gemeenten, JOGG, Jong Leren Eten, Flevo Campus, MBO Platform Sport en Gezonde Leefstijl en het Voedingscentrum hebben op 26 januari bij de mbo-instelling Yuverta in Den Bosch het onderzoeksproject ‘Mbo-student in Actie voor Plantaardig voedsel ’ afgetrapt. Centraal in het project staan mbo-studenten: hoe ze over plantaardig voedsel denken, hoe plantaardig ze eten en met welke oplossingen ze zélf komen om meer plantaardig voedsel te gaan eten.

Mbo-student in actie

Het onderzoeksproject loopt twee jaar en het doel is tweeledig. “Ten eerste willen we meer kennis krijgen over de gedachten en gedragingen van mbo-studenten als zij voedingskeuzes maken”, vertelt Antien Zuidberg, lector bij HAS green academy en projectleider. “We focussen ons daarbij op plantaardig voedsel. Ten tweede dagen we de mbo-studenten zelf uit om oplossingen te bedenken die de eigen doelgroep bewust maakt van de mogelijkheid tot plantaardig kiezen en hen stimuleert deze keuze ook daadwerkelijk te maken.”

Meer kennis jongvolwassenen nodig

Antien vervolgt: “We weten dat we minder dierlijk voedsel tot ons moeten nemen, zowel voor onze gezondheid als voor het klimaat. De noodzaak om mensen te ondersteunen en te motiveren meer plantaardig te gaan eten is groot. Er is relatief weinig kennis over hoe jongvolwassenen voedselkeuzes maken. Bovendien bevinden zij zich in een bijzondere situatie: ze gaan van thuiswonend naar zelfstandig wonend en ontwikkelen daarbij nieuwe voedselroutines. Die kennis ontwikkelen is wat het project doet.”

Challenge-based learning motiveert studenten

Vanuit de gedragswetenschap is bekend dat motivatie, kennis en vaardigheden maar ook de omgeving belangrijke drijfveren zijn voor verandering in gedrag. Het project betrekt daarom mbo-studenten zelf bij het onderzoek en maakt gebruik van ‘challenge-based learning’. Antien: “De studenten worden uitgedaagd om zelf het vraagstuk te onderzoeken en met oplossingen te komen. Dit motiveert hen om zelf het gewenste gedrag te gaan vertonen en dit over te dragen op leeftijdsgenoten.”

Onderzoek in vier regio’s

Daarnaast is dit project ook een unieke kans om een breed gedragen onderzoek uit te voeren met hbo- en mbo-scholen samen. Dit gebeurt in vier Nederlandse regio’s: Brabant, Zuid-Holland, Metropool regio Amsterdam en Noord. Zowel mbo- als hbo-studenten werken mee aan het project. Er worden beroepsgerelateerde challenges uitgezet binnen mbo-onderwijsprogramma’s. Hbo-studenten gaan stages en afstudeeropdrachten binnen het project doen. “Zo bouwen we een brug tussen hbo- en mbo-onderzoek”, aldus Antien.

Partners

In het onderzoeksproject Mbo-student in Actie voor Plantaardig voedsel (MAP) werkt De Haagse Hogeschool samen met volgende partners:

HAS green academy, Aeres Hogeschool Almere, Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool, Koning Willem 1 College, Yuverta, Aeres MBO Almere, MBO Westland, MBO College Lelystad, Vista College, Alfa College, Firda, gemeenten Almere en Súdwest Fryslân, JOGG, Jong Leren Eten, Flevo Campus, MBO Platform Sport en Gezonde Leefstijl en het Voedingscentrum.

Het project wordt gefinancierd door regieorgaan-SIA en door de ministeries van LNV en VWS. Het project valt tevens onder het CoE Groen, een samenwerkingsverband van HAS green academy, Aeres Hogeschool, Hogeschool Inholland en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Vanuit het kenniscentrum Health Innovation zijn Machteld van Lieshout (m.vanlieshout@hhs.nl) en Wendy Scholtes-Bos (w.scholtes-bos@kftrw.nl) betrokken. 

Vanuit het kenniscentrum Digital Operations & Finance dragen Hongli Joosten-Ma (h.joosten-ma@hhs.nl) en Patricia Bulsing (p.j.bulsing@hhs.nl) bij aan het project.