De Startimpuls-projecten vormden de aanloop naar de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het project 'Meten en Detecteren' van het lectoraat Smart Sensor Systems is een van de acht Startimpuls-projecten die uiteindelijk zijn uitgevoerd.

Met wetenschappelijke kennis een positieve, structurele bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen. Vandaag bruggen slaan en met elkaar zorgen voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Dat is het doel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

In 2018 is de NWA tot stand gekomen door een innovatief proces met de inbreng van burgers en weten- schappers. De nationale kennisgemeenschap, verenigd in de Kenniscoalitie, bundelde vragen van burgers in clustervragen. Daaruit ontstonden 25 wetenschappelijke routes. Vanuit deze routes wordt er nu NWA-onderzoek gedaan dat ons helpt antwoorden te vinden op de grote vragen die leven in de samen- leving.

Uiteenlopende Startimpuls-projecten vormden de aanloop naar de NWA. Op pagina 16-18 van het rapport Acht Startimpuls-projecten lees je meer over het project Meten en Detecteren van het lectoraat Smart Sensor Systems.