Leslie Bordewijk (25) is uitgeroepen tot Nationaal Onderwijstalent 2022 voor het primair onderwijs. Elk jaar nodigt Stichting Nationale Onderwijsweek lerarenopleidingen uit hun studenten te nomineren voor de titel van talentvolle leraren in-de-dop. Van alle Pabo opleidingen in het land sleepte Leslie de prijs in de wacht omdat ze een interactief werkblad heeft ontworpen voor op de iPad.

Sinds 2020 ronden studenten van de Pabo van De Haagse Hogeschool hun studie niet meer af met een scriptie, maar door het ontwerpen van een product dat nuttig is voor de praktijk op de scholen zelf. Op deze manier werkt De Haagse aan cocreatie en het samen opleiden van leerkrachten binnen het samenwerkingsverband van de Opleidingsschool.*

Werkblad voor iPad

Leslie geeft les op Daltonschool De Schutse in Maasland en heeft het werkblad voor de Ipad zelf ontworpen en vormgegeven. ‘De combinatie van Ipad en handelen in de werkelijkheid is goed gekozen en weerspiegelt ook hoe ICT ondersteunend moet zijn in het onderwijs’, zei de jury over haar ontwerp. Leslie is blij met de prijs: “Ik vind het heel speciaal dat ik ben uitgeroepen tot Nationaal Onderwijstalent. We weten dat jonge kinderen het beste leren door dingen aan te raken en te voelen. Tegelijkertijd is het van belang dat kinderen leren omgaan met moderne technologie, zoals iPads. Met mijn ontwerp voor het interactieve werkblad is het mijn drive geweest om de iPad zo in te zetten zodat leerlingen ook handelen in de werkelijkheid, omdat ze zo nu eenmaal het beste leren.”

Trots

Elisabeth Minnemann, bestuursvoorzitter bij De Haagse Hogeschool: “Wij zijn ontzettend trots op Leslie. Deze prijs laat zien dat nauwe samenwerking met onze externe relaties essentieel is voor de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. De samenwerking tussen de Pabo en de opleidingsscholen in de regio is ontzettend belangrijk. Het is immers onze gezamenlijke opdracht om juist in een tijd van dit enorme lerarentekort voldoende en gekwalificeerde leerkrachten op te leiden zodat ieder kind naar school kan gaan om goed onderwijs te volgen.”

Ontwikkeling kinderen

“Het mooiste aan het werken in het basisonderwijs vind ik dat je deel uitmaakt van groei en ontwikkeling van jonge kinderen en ze daarbij het vertrouwen in zichzelf kunt geven dat ze ertoe doen. Het is heel leuk dat ik bij De HHs kon afstuderen op een beroepsproduct waar de school en leerlingen direct mee aan de slag kunnen. Dat is toch anders dan een scriptie die in een kast of stoffige lade belandt”, vindt Leslie Bordewijk.

*Binnen de Opleidingsschool Zuid-West Holland werken schoolbesturen en de Pabo van De HHs nauw samen in het opleiden van nieuwe leraren.

Meer informatie

Bekijk de video over het ontwerp van Leslie.

Leslie Bordewijk Prijs