Suze Stortelder werd door RTL gevraagd om als kiezer en als 'gewone student' een persoonlijk thema aan te kaarten en met dat thema vertegenwoordigt ze een hele grote groep.

Ze mocht aan Jesse Klaver van GroenLinks vragen stellen over het leenstelsel. Suze studeert Bestuurskunde aan De Haagse Hogeschool, dus deze gelegenheid was voor haar extra leerzaam.

“Het onderwerp dat ik besprak koos ik omdat dit mij direct aangaat, maar ik was me er ook van bewust dat dit een thema was dat voor veel studenten geldt en waar in mijn ogen nog niet vaak genoeg over gesproken werd.

De vragen gingen over het leenstelsel. Ik ben net twee jaar na de afschaffing van de basisbeurs gaan studeren en nu willen ze, op 1 politieke partij na, dat weer terugdraaien. Voor mij, en de rest van de groep, dus behoorlijk onrechtvaardig. We zitten hierdoor dus met een flinke studieschuld en met alle gevolgen van dien, bijvoorbeeld als wij een hypotheek willen afsluiten.

Ik ben niet tevreden met zijn antwoord. Hij biedt 10.000 euro aan alle aankomende studenten en ook met terugwerkende kracht voor de ‘pech studenten’. De gemiddelde studieschuld is veel hoger dan dat en het zorgt er niet voor dat de belofte van kwaliteitsverbetering in het onderwijs gerealiseerd wordt.

Er wordt door politieke partijen niet écht naar studenten geluisterd. Voor de bühne en in aanloop naar de verkiezingen besteden alle partijen nu veel aandacht aan jongeren in ruil voor stemmen, maar ik wil natuurlijk ook zien dat ze ons meer bij de politieke besluitvorming betrekken.

Ik voel me er medeverantwoordelijk voor aan mijn leeftijdsgenoten te laten weten dat je stem uitbrengen tijdens verkiezingen essentieel is. Er gaan nog altijd veel te weinig jongeren naar de stembus, dat is iets wat ik zorgelijk vind. Het is juist voor jongeren belangrijk dat je laat weten wat je belangrijk vindt, omdat jonge mensen in de Tweede Kamer ondervertegenwoordigd zijn.”