Wanneer kun je spreken over een geslaagde combinatie van onderwijs en onderzoek? Nou, bijvoorbeeld als bachelorstudenten met hun naam in een wetenschappelijk journal staan! Associate lector Baldiri Salcedo Rahola geeft studenten op allerlei manieren toegang tot state-of-the art onderzoek, en geeft ze de kans een wezenlijke bijdrage te leveren. “Daar stop ik veel uren in, maar ik krijg er zó veel energie van”, vertelt hij. “Ik zie hoe studenten groeien en ik leer ook van hen.”

Baldiri geeft les aan de opleiding Ruimtelijke ontwikkeling en doet onderzoek voor het lectoraat Energy in Transition. Dat werk komt samen in verschillende minoren en afstudeeropdrachten. “Ik betrek altijd studenten bij mijn onderzoeksprojecten”, vertelt hij. “Meestal neem ik de rol aan van opdrachtgever en voeren studenten kleine onderdelen van groter onderzoek uit. Zij zijn daar in veel gevallen de perfecte partij voor. Veel mensen laten liever niet het achterste van hun tong zien aan de gemeente of andere samenwerkingspartijen. Ook al werken ze samen aan een hoger doel, zoals bijvoorbeeld een smartgrid, het voelt toch spannend. Wat gaat er met de informatie gebeuren? Naar studenten kunnen ze veel opener en eerlijker zijn. Zo kunnen we meer data verzamelen en betere conclusies trekken.”

Doelgericht onderzoek, op een manier die bij studenten past

In de minors Sustainable Energy Transition en Applied Data Science werken studenten samen in groepen, maar ook tijdens de afstudeerstages die Baldiri faciliteert. Hij vertelt: “Ik heb op de hogeschool een kamer gereserveerd waar afstudeerders met elkaar een ingenieursbureau runnen. Zo kunnen ze met elkaar sparren en werken zoals ze na hun studie ook gaan doen. We werken bijvoorbeeld altijd volgens de scrummethode, doelgericht en in korte sprints. Heel prettig, zeker omdat afstudeeropdrachten vaak groot zijn in verhouding tot wat er in de rest van de opleiding gebeurt. En tijdens het traject coach ik studenten ook in het schrijven van papers. Dat loont: we konden al een aantal studentpapers inleveren bij conferenties en een daarvan is zelfs opgenomen in een wetenschappelijk journal. Dat is heel uniek voor bachelorstudenten!”

Genoeg tijd voor ontdekkingen

Vraagstukken als de energietransitie zijn niet van de ene op de andere dag opgelost. Om te zorgen dat studenten daadwerkelijk een waardevolle bijdrage kunnen leveren, zorgt Baldiri dat ze langere tijd met hem aan de slag gaan. “De minoren en afstudeerprojecten waar ik bij aansluit, duren bijvoorbeeld altijd een semester. Op die manier is er ruimte voor een ‘groot’ project. Natuurlijk is dat nog steeds slechts een deel van een deel van een deel, maar zo is er in elk geval tijd om ontdekkingen te doen. Zo zorgden studenten laatst voor een nieuwe methode om, met behulp van open-source gebouw-energiesimulaties, ontwerpadvies te genereren voor een hogere energieflexibiliteit van gebouwen. Dat maakt me echt trots.”